Farhad Norouzilame försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Datum: 2018-12-10
Tid: 13.00
Plats: Filharmonin, MDH Eskilstuna.

Farhad Norouzilame, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design, den 10 december, klockan 13.00 i sal Filharmonin, MDH Eskilstuna.

Titel: “Coordination of international manufacturing networks”.

Serienummer: 279

Opponent är docent Yang Cheng, Aalborg University.

Betygsnämnden utgörs av professor Jan Olhager, Lunds  universitet, docent Anna Fredriksson, Linköpings universitet, universitetslektor Magnus Hoppe, MDH.

Reserv är docent Lucia Crevani, MDH.

Sammanfattning (pdf 190 kB)