Examenskonsert

Konserter

Datum: 2018-05-17
Tid: 19.00
Plats: Lilla salen, Västerås Konserthus

Konsert med kammarmusik- och kammaroperastudenter.

Anna Zhibaj, violin och Asuka Nakamura, piano.

Musik av bl a G F Händel, César Franck och Andreas Zhibaj.