Docentföreläsning: Forskning, samverkan och teknik för människors välbefinnande

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2016-11-24
Tid: 14.15 - 15.15
Plats: Mälardalens högskola, sal Filen, Eskilstuna

Välkommen till en docentföreläsning med Christine Gustafsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH.

I sin föreläsning kommer Christine Gustafsson att presentera delar av sin forskning som spänner över olika områden, den sammanhållande länken är strävan efter nytta och värde för verksamheter inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård och forskningssamverkan.
 
Efter disputationen 2009 har Christine Gustafssons forskning skett inom de olika områdena hälso- och välfärdsteknik, betydelsefulla möten och stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 
Forskningen har skett i samarbete med olika forskare på MDH och tre doktorander (Charlotta Åkerlind, Lena Talman och Katarina Baudin) och med samverkanspartners; Eskilstuna kommun, Västerås stad, Nyköpings kommun, Bestic AB, Samhällskontraktet, Regionförbundet Sörmland, Betydelsefulla Möten 2Act och Sveriges landstings och kommuners nationella hjälpmedelschefsnätverk.
Inom området hälso- och välfärdsteknik har Christine tillsammans med professor emeritus Lars Asplund utvecklat JustoCat, robotkatten för personer med demens. JustoCat är kommersialiserad och finns i användning runt om i Europa. Efter docentföreläsningen inbjuds deltagarna till mingel med dryck och lättare förtäring.

Om Christine

Christine har arbetat som sjuksköterska i dryga 10 år, efter vårdlärarexamen och senare magisterexamen, började hon arbeta som universitetsadjunkt på Mälardalens högskola år 2000. I november 2009 disputerade Christine
på Karolinska Institutet med avhandlingen ”Närhet på distans, kommunala nattsjuksköterskors vårdande”. Christine arbetar idag med olika uppdrag: verksamhetsledare och samordnare för FoU inom Mälardalens kompetenscentrum
för hälsa och välfärd inom Samhällskontraktet, ledare för MDH:s Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik samt samordnare för HVV:s externa samverkan. Därtill handleder Christine tre doktorander inom området hälsa och välfärd.