Bli bra på akademiskt skrivande

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-04-16
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Högskolebiblioteket i Västerås

Språkpedagogen Malin Larsson har drop-in och svarar på frågor och ger tips kring hur du kan utveckla
ditt skrivande, dina akademiska texter. Ta med texten du vill utveckla, har frågor kring.