Avslutningshögtid, ceremoni för alla våra internationella program

Datum: 2018-06-13
Tid: 13.30
Plats: Aula Collegium, MDH i Eskilstuna

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen till Avslutningshögtid

Högtiden är högskolans tack till dig för din studietid. Sista anmälningsdag är den 25 maj 2018.

13 juni 2018
Tid: 13.30 Ceremoni för alla våra internationella program, ceremonin hålls på engelska

Läs mer och anmäl dig.