Avslutningshögtid, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Datum: 2018-06-13
Tid: 10.00
Plats: Aula Collegium, MDH i Eskilstuna

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen till Avslutningshögtid.

Högtiden är högskolans tack till dig för din studietid. Sista anmälningsdag är den 25 maj 2018.

13 juni 2018
Tid: 10.00 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ceremonin hålls på svenska

Läs mer och anmäl dig.