Kalender

 • Seminariet behandlar balansen mellan kvinnor och män som en förutsättning för hållbar tillväxt. Arrangörer är Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) som är en del av MDH.

 • "2018 IEEE CAMA - Conference on Antenna Measurement and Applications" är en internationell konferens med fokus på antennsystem.

 • Karin Sheikhi, lektor i svenska som andraspråk, och Gustav Bockgård, lektor i svenska, presenterar resultat från sin pågående forskning om elevers interaktion i grupparbete.

 • Interaktiv forskningskonferens

  17 sep 2018 | Konferenser och evenemang

  I interaktiv forskning utvecklas ny kunskap i nära samspel med praktisk verksamhet. Kunskapandet är ett gemensamt arbete mellan forskare och praktiker. Den kunskap som tas fram ska ha både samhällelig och akademisk relevans. Dessutom ska kunskapen ligga till grund för praktisk handling i syfte att förändra rådande förhållanden till det bättre.

 • I dagens samhälle har nästan alla en smart telefon, uppkopplad mot internet. Det här gör att metoden Citizen Science kan användas på ett effektivt sätt inom forskningen. Citizen Science, eller medborgarforskning, innebär att forskningen genomförs med hjälp av ett aktivt deltagande av allmänheten. Nu bjuder Samhällskontraktet in till ett seminarium om forskningsmetoden.

 • Seminarium: Målet = bli bättre på att forska tillsammans

  18 sep 2018 | Föreläsningar och seminarier

  Genom Samhällskontraktet har MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland ingått ett avtal om att forska tillsammans för gemensam nytta. Ett sådant nära samarbete innebär både möjligheter och utmaningar, något som diskuteras vid ett seminarium på högskolan i september.

 • SOLD i samarbete med högre seminariet i utbildningsvetenskap

  19 sep 2018 | Föreläsningar och seminarier

  Miriam Nylander, doktorand i didaktik vid MDH, presenterar sitt uppsats-PM.

 • PM-seminarium för licentiatuppsats i didaktik

  19 sep 2018 | Föreläsningar och seminarier

  19 september lägger Britt-Marie Bader, doktorand vid MDH, fram sitt PM för licentiatuppsats på Högre seminariet i didaktik.

 • Filip Markovic vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 21 september klockan 13.15 i sal Kappa, MDH Västerås.

 • SOLD-seminarium: Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik

  26 sep 2018 | Föreläsningar och seminarier

  Niclas Johansson, MDH, presenterar sin avhandling. Speglingar av det moderna självets kris: Narcissusgestaltningar i symbolistisk och dekadent litteratur kring sekelskiftet 1900.