Kalender

 • Välkommen till Koteshwar Chirumallas docentföreläsning

  19 aug 2019 | Föreläsningar och seminarier

  Koteshwar Chirumalla är universitetslektor vid akademin för innovation, design och teknik. Den 19 augusti håller han sin docentföreläsning i sal Filen, MDH i Eskilstuna.

 • ”Nu vill jag leka i alla rum!” är en del av Normmedvetna rum som är ett treårigt forskningsprojekt som avslutas under 2019. Inom projektet har tre förskoleavdelningar byggts om för att inomhusmiljön ska främja mångsidig lek och lärande. Vi vill nu bjuda in dig som arbetar inom förskola och skola till en eftermiddag som handlar om lekmiljöer i förskolan som fungerar oberoende av genus och ålder.

 • Konsert i Västerås domkyrka

  6 sep 2019 | Konserter

  Konserten "Förklädd gud" med studenter från Musik- och opera högskolan vid MDH hålls i Västerås domkyrka fredagen 6 september kl. 18.00. Välkommen!

 • Musik på Västerås slott

  25 sep 2019 | Konserter

  Njut av konserten Musik på slottet kl. 19.00. Uppträder gör våra studenter från Musik- och operahögskolan vid MDH. Varmt välkomna!

 • Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på endast fyra minuter?

 • SPAS 2019

  30 sep 2019 | Konferenser och evenemang

  Conference is organised by the Division of Applied Mathematics, Research environment MAM, Mälardalen University, Västerås, Sweden.

 • Inkludera Mera! - Eskilstuna

  16 okt 2019 | Konferenser och evenemang

  Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

 • Inkludera Mera! - Västerås

  23 okt 2019 | Konferenser och evenemang

  Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

 • Välkommen på Halloweenkonsert med våra studenter från Musik- och operahögskolan på Västerås slott kl. 19.00. Fri entré!

 • HUB2019

  6 nov 2019 | Konferenser och evenemang

  Le­dan­de rös­ter och be­sluts­fat­ta­re de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring ett håll­bart ener­gi­sy­stem och den glo­ba­la struk­turom­vand­ling som svenskt nä­rings­liv ge­nom­går.