Kalender

 • Predrag Filipovikj försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap

  17 jun 2019 | Disputationer och licentiatseminarier

  Predrag Filipovikj, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, den 17 juni, klockan 13.30 i sal Gamma, MDH Västerås.

 • Energimyndigheten bjuder tillsammans med Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola bjuder in till ett frukostseminarium där rapporten ”Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring” presenteras.

 • ”Nu vill jag leka i alla rum!” är en del av Normmedvetna rum som är ett treårigt forskningsprojekt som avslutas under 2019. Inom projektet har tre förskoleavdelningar byggts om för att inomhusmiljön ska främja mångsidig lek och lärande. Vi vill nu bjuda in dig som arbetar inom förskola och skola till en eftermiddag som handlar om lekmiljöer i förskolan som fungerar oberoende av genus och ålder.

 • Vera roadshow

  20 nov 2019 | Konferenser och evenemang

  Vera roadshow, en del av Vera-projektet för tjejer, kommer till Eskilstuna.