MDH-forskare ska förse den afrikanska landsbygden med el

2011-01-20 | Forskning/Samverkan

Den 21 januari reser en forskargrupp från Mälardalens högskola ner till Sydafrika för att dra igång ett nytt energiprojekt, som fått 4,2 miljoner kronor från SIDA. Målet är att ta fram nya lösningar för att generera el i avlägsna områden i utvecklingsländer.

- Vi inriktar oss på att möjliggöra elproduktion som baseras på miljövänliga, förnyelsebara energikällor. Genom att skapa modulbaserade flexibla kraftverkslösningar ska vi få ut el i strömlösa områden, berättar Fredrik Wallin, forskare i energiteknik vid Mälardalens högskola och ansvarig för projektet.

En förhoppning är alltså att det treåriga projektet Exportable and portable power plants ska resultera i en kostnadseffektiv konstruktion av ett portabelt kraftverk, som är enkelt att använda och underhålla. Tanken är att det ska vara modulbaserat, vilket innebär att man kan lägga ihop mindre enheter till större och därmed enkelt kan flytta kraftverket.

För att öka chanserna till att modulbaserade kraftverk sedan blir en lösning som utvecklingsländer väljer att satsa på strävar forskarna efter att använda teknik, som stöds av både effektiva affärsmodeller och politiska verktyg. Just användbarheten av olika affärsmodeller kommer att undersökas tillsammans med samarbetspartners i projektet (ABB, Sappi) och operatörer av kommersiella byggnader (University of Cape Town) i Sydafrika.

- Som helhet förväntas projektet gynna utvecklingen av elgenerering från små och medelstora modulbaserade och portabla kraftverk som drivs av förnyelsebar energi, sammanfattar Fredrik Wallin.