MDH-forskare: Nyanlända ungdomars röster måste tas på allvar!

2018-03-12 | Forskning/Samverkan Omvärld

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt vid MDH, inom ramen för Samhällskontraktet, där forskarna, tillsammans med regionen, belyser nyanlända och ensamkommande ungdomars situation. Den 14 och 15 mars presenteras de resultat som man hittills har kommit fram till, vid en konferens på högskolan. – En av undersökningens slutsatser hittills är att ensamkommande ungdomar uppvisar en mer positiv bild på jämställdhet jämfört med vad media vanligtvis förmedlar, säger Mehrdad Darvishpour, projektledare.

 

Om forskningsprojektet

Forskarna har sammanlagt intervjuat 52 nyanlända barn och ungdomar i Sörmland och Västmanland mellan 15-18 år varav 33 personer hade uppehållstillstånd och 19 ensamkommande barn och ungdomar utan uppehållstillstånd. Erfarenheter från kommuners och landstingens personal har samlats in genom forskningscirklar med representanter från Samhällskontraktet parter: Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland, Västerås stad och Region Västmanland.

– Vårt projekt har hittills bland annat visat att ungdomar som har uppehållstillstånd är betydligt mer motiverade att bli en del av samhället, medan de som saknar uppehållstillstånd och lever under lång tid med ovisshet och oro kan drabbas av psykiska problem, ohälsa och riskerar att hamna i kriminalitet och drogmissbruk, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid MDH och projektledare.

Forskarna har även fokuserat på de ensamkommande ungdomarnas jämställdhetsutveckling.

– En av undersökningens slutsatser är att ensamkommande ungdomar uppvisar en mer positiv bild på jämställdhet jämfört med vad media vanligtvis förmedlar, säger Mehrdad Darvishpour.

Ny kunskap kan bidra till en ökad integration

Forskarnas förhoppning är att öka kunskapen om nyanlända ungdomars erfarenheter och om framgångsfaktorer och hinder kring det.

– Med den kunskap som vi hittills fått fram ökar vi chansen att lyckas skapa bra möten med dessa ungdomar, stärka deras motståndskraft och möjligheter att mobilisera egna resurser, skapa bättre samverkansmöjligheter mellan myndigheter och civilsamhället, skapa bättre förutsättningar för deras skolgång och etablering på arbetsmarknaden – ja bidra till en ökad integration i samhället helt enkelt, säger Mehrdad Darvishpour.