MDH forskare med fokus på biogas

2011-03-18 | Forskning/Samverkan

Forskare på Mälardalens högskola besökte, tillsammans med andra svenska forskare och företagare, bland annat Eva Myrin, VD för Växtkraft, nyligen Kina i syfte att bland annat se över hur man arbetar med biogas.

Under resan besöktes bland annat Hainan, som är en stor, tropisk ö (kallas ”Kinas Hawaii”) där man just nu bygger en biogasanläggning. Planerna är att på sikt bygga 20 biogasanläggningar på hela ön. På Hainan har man bestämt sig för att bli helt fossilbränslefri och därmed ett föredöma för hela Kina. Man vill helt enkelt bli den gröna ön.

-Det finns 30 miljoner biogasanläggningar i Kina, men dom flesta är små och ineffektiva. Volymmässigt ligger Kina i framkant vad gäller biogasanläggningar, men inte tekniskt, säger Erik Dahlquist som är Professor i energiteknik samt forskningsledare på Mälardalens högskola och ansvarig för det svenska biogasforskningsprojektet med SLU, LiU och LU och ett antal kinesiska universitet under ledning av Tsinghua university.

Mälardalens högskola har haft ett samarbete med Kina i snart åtta år, vilket leder till forskarutbyten och doktorandutbyten.