MDH bakom ny utställning på stadsmuseet

2018-10-16 | Omvärld Utbildning Student

Nyligen invigdes utställningen ”Fatta bilden” – en utställning om bilder som informerar, på Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen har producerats inom programmet Informativ illustration, i samarbete med Eskilstuna stadsmuseum.

 

– Syftet med utställningen är att synliggöra den informativa bilden genom historien. Vi vill visa vilka principer, metoder och tekniker som ligger till grund för olika typer av informativa bilder och hur det har förändrats genom åren, säger Lasse Frank, universitetsadjunkt i informationsdesign, vid MDH, som är en av dem som ligger bakom utställningen.

I utställningen finns bilder från 1400-talet till idag, som visar alltifrån instruktioner och manualer för innovationer och nya produkter till informationsgrafik samt vetenskapliga illustrationer. De äldre bilderna är lokalhistoriska och kommer ifrån industrin och näringslivet i Eskilstuna, medan de nyare bilderna är framtagna av studenter på programmet Informativ illustration.

– Vi har tagit hjälp av Munktellmuseet och Arkiv Sörmland för att hitta dem äldre bilderna, som visar hur informativa bilder konstruerades förr och hur de har utvecklats genom åren. Studenternas bilder är framtagna för att visa på bra tekniker och metoder, säger Lasse Frank.

Utställningen är öppen för alla och pågår till augusti 2019. Utöver att lära sig ”fatta bilden”, får besökaren också möjlighet att utforska olika bildtekniker och testa sin tecknarförmåga i en perspektivoktagon.

 

Se videon från invigningen i klippet ovan.