MDH är signatär av Magna Charta

2015-05-19 | Forskning/Samverkan

Magna Charta Universitatum ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring. MDH har ansökt om att bli så kallad signatär och har nu blivit accepterad. – Det är glädjande att MDH har utsetts till att vara signatär av ett sådant viktigt akademiskt dokument och fundament för demokrati som Magna Charta är, säger Karin Röding, rektor.

Det så kallade Magna Charta Universitatum kom till när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum 1988. Dokumentet kan ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring. De grundläggande principerna i Magna Charta är att:

  • lärosäten är autonoma institutioner,
  • undervisningen och forskningen vid universiteten får inte vara åtskilda,
  • frihet gäller inom forskningen och utbildningen, något som statsmakterna och lärosätena inom sina respektive områden måste respektera,
  • lärosätens ständiga strävan är att uppnå universell kunskap.

– I december gav högskolestyrelsen mig i egenskap av rektor i uppdrag att ansöka om att bli signatär av Magna Charta. För några veckor sedan kom det glädjande beskedet att MDH får bli signatär och idag informerade jag högskolestyrelsen det, säger rektor Karin Röding.

Varje år arrangeras en konferens där Magna Chartas frågor diskuteras och nya lärosäten välkomnas in i samarbete. Årets konferens och ceremoni hålls den 17-18 september i Bologna och Karin Röding reser dit för att underteckna Magna Charta.

– Just nu pågår arbetet med MDH:s nästa forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) för perioden 2017-2022. Målet är att den nya strategin ska vila på Magna Chartas värdegrund, säger Karin Röding.