MDH-alumner fick stipendium för arbete med hållbar produktutveckling

2018-10-16 | Student Alumni Utbildning Omvärld

Julia Strege och Johanna Ljungquist, som tagit civilingenjörsexamen i produkt- och processutveckling vid MDH, tilldelades nyligen Brita och Otto Larssons minnesfonds stipendium. MDH-alumnerna mottog stipendiet för sitt arbete med hållbarhet i utvecklandet av nya produkter.

 

Roger Pihl, stiftelsen Brita och Otto Larssons minnesfond, Julia Strege och Johanna Ljungquist

– Det är en stor ära och vi känner oss jättestolta båda två. Vi har lagt ner väldigt mycket tid, energi och innovationskraft på de två examensarbeten som lett fram till stipendiet, så att tilldelas detta blir som ett: ”bra jobbat och fortsätt jobba vidare”, säger Julia Strege och Johanna Ljungquist.

Det var i samband med Exjobbsdagen i Eskilstuna som Julia Strege och Johanna Ljungquist fick ta emot stiftelsen Brita och Otto Larssons minnesfonds stipendium på 30 000 kronor var. Stipendiet delas årligen ut till personer som ”gjort en kreativ insats som uppfinnare, produktutvecklare, forskare etc. vars resultat positivt påverkat verksamheten i Eskilstuna”. Julia Strege och Johanna Ljungquist, tilldelas stipendiet för sina två examensarbeten som fokuserar på hållbarhet i utvecklandet av nya produkter, samt deras arbete med att föra sin kunskap vidare genom föreläsningar för andra studenter.

– I det första examensarbetet testade vi våra kunskaper genom att utveckla en hållbar produkt, en hylla som lanserades på marknaden i somras. När vi tog fram den hade vi hållbarhet i fokus och följde flera hållbarhetsparametrar som hållbart materialval, hållbar tillverkningsteknik, samt ekonomisk och estetisk hållbarhet, säger Julia Strege.

I det andra examensarbetet fokuserade Julia Strege och Johanna Ljungquist på estetisk hållbarhet, som handlar om att tillverka produkter som håller över tid, och inte kastas för att de känns gamla.

– Vi brinner för estetisk hållbarhet och det är ett relativt nytt begrepp som många kanske inte känner till. I vårt andra examensarbete tittade vi närmare på hur vi som produktutvecklare kan påverka nyutvecklade produkter så att de rent estetiskt håller över tid. Sedan implementerade vi våra erfarenheter i en kurs, och undervisade för andra ingenjörsstudenter, säger Johanna Ljungquist.

Tips till ingenjörsstudenter

Idag jobbar båda två som konsulter och ser ljust på framtiden. De hoppas på fortsatt kompetensutveckling inom området hållbara produkter och deras tips till ingenjörsstudenter, inom produkt- och processutveckling, är att tänka på att man gör sin egen utbildning.

– Utbildningen levererar mycket kunskap, men det är också viktigt att fördjupa sina kunskaper på annat håll, genom att till exempel ta tillvara på den kompetens som finns hos bland annat forskare på högskolan. Vi har fått mycket hjälp inom programmet, men även genom forskare utanför programmet, säger Johanna Ljungquist.