Mångmiljonsatsning vid MDH stärker svensk tillverkningsindustri

2012-02-16 | Forskning/Samverkan

En ny forskarskola, Innofacture, vid Mälardalens högskola (MDH) ska samverka med åtta av landets största tillverkningsföretag. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Hela projektet är unikt då det fokuserar både på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen.

– Forskarskolan ska ge svensk tillverkningsindustri utvecklade och förbättrade produktionssystem, bättre arbetssätt samt medarbetare med spetskompetens inom produktionsområdet. Det ger nytta både till regionen och våra världsledande tillverkningsindustrier, säger Mats Jackson, professor inom innovativ produktion och projektledare för Innofacture på Mälardalens högskola.

Åtta företag, däribland Volvo Construction Equipment (Volvo CE), ABB, Scania, Bombardier, Volvo Powertrain och Fuji Autotech, deltar i forskarskolan där 15 doktorander kommer att ingå under de kommande sex åren. Projektbudgeten är 74 miljoner kronor, varav företagen har bidragit med 34 miljoner kronor och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har beviljat 27 miljoner kronor. Resterande medel kommer från MDH.
– Den nya forskarskolan innebär ett lyft, inte bara för MDH utan även för företagen och hela regionen. MDH:s forskningsmiljö Innovation och produktrealisering ligger långt fram även internationellt och det är tydligt att KK-stiftelsen och företagen tror på oss och vår forskningsmiljö, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

Ett av projekten inom forskarskolan fokuserar på förändringar inom produktionssystemet hos Volvo CE. Det innebär att se hur företaget dels ska kunna göra ständiga förbättringar, dels ha förmågan att ibland kunna göra radikala förändringar på ett effektivt sätt. Här finns, liksom hos de övriga företagen, redan en koppling mellan företaget och MDH i och med tidigare samverkansprojekt.
– Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med MDH. Vi kommer att ha stor nytta av den nya forskningsskolan för att stärka vår konkurrenskraft inom industrialisering och utveckling av produktionssystem, säger Mats Deleryd, kvalitetschef för Volvo CE och professor inom process- och organisationsutveckling på MDH.

En färsk undersökning från Novus, med initiativ från MDH och KK-stiftelsen, visar att åtta av tio företag anser att deras samarbete med svenska universitet och högskolor är helt avgörande eller ganska viktigt för deras verksamhet. Nio av tio företag i undersökningen vill se fler samarbeten mellan företag och akademi. Företagen vill ha snabbstartade samarbeten där redan upparbetade personliga kontakter finns, gärna i företagets geografiska närhet.
– De företag vi samverkar med finns i Mälardalsregionen. Den geografiska närheten är viktig. Vi är unika som högskola då vi har en lång tradition av goda samarbeten med ledande industriföretag. Det är väldigt positivt att ha doktorander som står i direkt kontakt med industrin. Det gör att våra övriga studenter och forskare får insikt i, och kan jobba med, projekt som industrin verkligen behöver, säger Mats Jackson.

Volvo CE och MDH i mångmiljonsatsning, Eskilstuna kuriren, 16/2 1012

MDH startar forskarskola, Folket, 16/2 2012

Ny forskarskola ska stärka industrins konkurrenskraft, Östnytt, 16/2 2012

Ny forskarskola i Västerås, Västmanlandsnytt, 16/2 2012

Här jobbar roboten enligt lean, Ny Teknik, 14/3 2012