Mångfaldsdagen - konferensen som ger dig konkreta verktyg

2017-09-13 | Forskning/Samverkan

Den 20 oktober arrangeras Västerås största mångfaldsdag för organisationer och näringsliv. Föreläsarna, som kommer bland annat från MDH, Mimer, McDonalds och Arbetsförmedlingen, erbjuder dig som deltar personliga berättelser, faktakunskaper men också konkreta verktyg för att bedriva ett utvecklingsarbete. En av föreläsarna är MDH:s egen forskare Eva Lindell.

Eva: vad ska du prata om?

"Under de senaste årtiondena har vår arbetsmarknad gått igenom stora förändringar, mycket till följd av digitalisering och globalisering. Konsekvensen blir en allt mer upphackad, flytande och otrygg tillvaro för allt fler människor. Jag ska prata om den här pågående förändringen och vilka konsekvenser den kan få för den regionala arbetsmarknaden i Sörmland och Västmanland."

Arrangörer

Mångfaldsdagen arrangeras av Samhällskontraktet, i samverkan med ABB, Svenskt Näringsliv, VLT, Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen i Västmanland och Arbetsförmedlingen.