Mälardalens högskola får nya examensrätter och erbjuder två nya program

2011-06-28 | Student

Högskoleverket beslutade idag att ge Mälardalens högskola examenstillstånd för både specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet
- Beslutet var mycket glädjande, men inte oväntat, säger Karin Röding, rektor på Mälardalens högskola. Högskolan har både erfarenhet och förutsättningar för de här programmen och kommer redan i höst ta emot de första 64 programstudenterna.

I sin motivering till beslutet anger Högskoleverket att ”…högskolan sedan några år tillbaka satsat på specialpedagogik som ett profilområde och har nu förutsättningar att erbjuda speciallärar- respektive specialpedagogutbildning med tillfredsställande kvalitet.”

- Det här beskedet är frukten av ett treårigt systematiskt arbete av lärargruppen inom ämnet specialpedagogik, där det professionsinriktade magisterprogrammet som högskolan startade hösten 2009 utgör grundbulten. Genom detta program har vi redan provat två tredjedelar av kurserna som ingår i de nya programmen, säger Anders Garpelin som är professor och ämnesföreträdare för specialpedagogik på Mälardalens högskola.

Magisterprogrammet i specialpedagogik, som Mälardalens högskola bedrivit under två år, har varit mycket uppskattat och i vår utexamineras de första studenterna. Programmet riktar sig i huvudsak till samma målgrupp som de två nya programmen och ligger även det på avancerad nivå.

- Vi har ett stort antal sökande till alla våra påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå. Till höstens kurser kommer vi att ta in 64 studenter och inför nästa läsår planerar vi att öka antalet platser med ytterligare 32. Speciallärarprogrammet kommer att ges med tre specialiseringar, matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling, samt utvecklingsstörning. Genom vårt branschråd och andra kontakter med regionen vet vi att det finns ett stort behov av specialpedagogisk kunskap inom regionens skolor och förskolor. Med de nya kraven på lärarlegitimation kommer behovet av utbildade specialpedagoger och speciallärare säkert att bli stort, tillägger Anders Garpelin.

Kompetensen inom ämnet specialpedagogik är synnerligen hög på Mälardalens högskola. De lärare som arbetar med utbildningarna inom specialpedagogik på avancerad nivå har samtliga disputerat eller är forskarstuderande.

Mälardalens högskola stärker genom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna sin ställning inom lärarutbildningsområdet. Nyligen erövrade högskolan rätten att utfärda den nya förskollärarexamen och tidigare även ämneslärarexamen. Förskollärarprogrammet startar i Eskilstuna och Västerås nu till hösten.

Till det nya ämneslärarprogrammet för 7-9 respektive gymnasiet, med kombinationer inom svenska, svenska som andra språk, samhällskunskap och engelska, som också startar i höst, finns fortfarande ett begränsat antal platser kvar att söka.

Högskoleverkets beslut