Text

Leverantörer

Skicka faktura till MDH

Det är obligatoriskt för leverantörer att skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till MDH, eftersom högskolan tillhör den offentliga sektorn. Med e-faktura menas faktura som både utfärdas, sänds och tas emot i ett elektroniskt format. Kravet gäller från den första fakturan och även om inget avtal finns mellan parterna.

Observera att PDF och liknande format inte räknas som en e-faktura.

 1. E- faktura via PEPPOL.
  MDH önskar i första hand att e-fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter som behövs behöver för att skicka faktura till oss: PEPPOL-id: 0007:2021002916

 

 1. E- faktura via VAN-operatör.
  Om företaget idag använder en VAN-operatör eller har eget affärssystem för att skicka e-fakturor, kan denna part förmedla fakturor till MDH.
  Uppgifter om MDH:
  VAN-operatör: Opus Capita Solutions AB
  Partsidentitet Svefaktura: 2021002916
  GLN: 7350070160009
  Organisationsnummer: 202100-2916
  VAT/Moms-registreringsnummer: SE202100291601
 2. E- faktura via Fakturaportalen.
  Har ditt företag inte systemstöd för att skicka e-fakturor, är det möjligt att ansluta till Fakturaportalen för att skapa och skicka e-fakturor (i formatet Svefaktura) på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor (kostnadsfritt upp till 25 fakturor per månad). Registrering kan göra på http://www.fakturaportalen.se/sv/länk till annan webbplats

MDH har sammanställt en instruktion för hur du kommer igång. Skicka e-post till fakturaservice@mdh.se, för att få tillgång till denna.


Format som MDH kan ta emot

 • PEPPOL Bis Billing 3.0
 • Svefaktura 1.0
 • Bilagor kan bifogas


Krav på 5-ställig referenskod på fakturan

MDH:s referens-ID består av 5-ställig kod, 3 bokstäver och 2 siffror, (t ex ABC01). Endast referens-ID eller ordernummer får anges. Saknas denna information uppmanar vi er att begära dessa uppgifter.


Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

MDH tillämpar 30 dagars betalningsvillkor om inget annat anges. MDH accepterar dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen till betalning sker.


Verifieringstjänst

Det är möjligt att kostnadsfritt använda SFTI:s verifieringstjänst för att kontrollera att den elektroniska fakturan är korrekt.


Söka PEPPOL-mottagare

Gå till https://my.galaxygw.com/participantlookuplänk till annan webbplats för att söka mottagare i PEPPOL. Tänk på att det är nödvändigt att känna till mottagarens PEPPOL-id för att kunna söka. Det går även att fulltextsöka mottagare på https://directory.peppol.eulänk till annan webbplats


Inbetalningar till MDH

Som kund till MDH är det viktigt att känna till hur fakturor och bidrag till högskolans verksamhet ska betalas för att intäkten ska bli bokförd rätt. Inbetalning till MDH ska göras till bankgirokonto. Betalning från utlandet görs till IBAN/BIC.

När du gör en inbetalning till högskolan är det viktigt att du lämnar information om vad betalningen avser, till exempel fakturanummer, kontering enligt utsänt underlag, så att inbetalat belopp bokförs rätt.


Betalningar från Sverige

Betalning av faktura och rekvisition utställd av MDH.
Bankgirokonto 5201-5864


Betalning från utlandet (gäller inte betalningar från EU-kommissionen)

IBAN: SE211200 0000 0128 1011 2525

BIC/SWIFT: DABASESX

Bankadress:
Danske BankBox
7523
SE-103 92 Stockholm
Sweden


Begrepp och definitioner

Faktura: Skriftligt krav på betalning genom vilken fordringsägaren (här –MDH) kräver betalt från den betalningsskyldige (som fakturan är ställd till)

Rekvisition: Skriftligt underlag för utbetalning av bidragsmedel

BG: Bankgiro

IBAN: International Bank Account Number –används vid betalning mellan länder i Europa. IBAN och BIC används alltid tillsammans.

BIC (SWIFT): Bank Identifier Code –anger till vilken bank betalningen skickas. Benämns också SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)


Betalningsvägar, information om betalning

Kundreskontra: Betalningsmottagare är alltid MDH.

Uppgifter som anges vid betalning av faktura –Svenska kunder: Betalning ska göras till BG 5201-5864. Betalning av faktura - ange alltid fakturanummer. Meddelande om vad som avses. Betalning av rekvisition –ange alltid rekvisitionsnumret som skickas med

Uppgifter som anges vid betalning av faktura –Utländska kunder: Betalning ska göras till: IBAN – SE21 1200 0000 0128 1011 2525BIC-koden: - DABASEX ska alltid anges vid betalningar från utlandet. Se ovan vad som ska anges på faktura/rekvisition i samband med betalningen.

BG: Bankgiro

IBAN: International Bank Account Number –används vid betalning mellan länder i Europa. IBAN och BIC används alltid tillsammans.

BIC (SWIFT): Bank Identifier Code –anger till vilken bank betalningen skickas. Benämns också SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Bankadress:
Danske BankBox
7523
SE-103 92 Stockholm
Sweden


Frågor ställs till: fakturaservice@mdh.se eller telefon 021-10 14 38


Inköp och upphandling

Som statlig myndighet ska MDH följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Högskolan använder sig av ett elektroniskt system för upphandling som heter Visma TendSign.

I Visma TendSigns databas hittar du högskolans aktuella upphandlingar.länk till annan webbplats