Lennart Haglund försvarar sin licentiatuppsats i industriell ekonomi och organisation

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2019-06-14
Tid: 10.15 - 13.00
Plats: Sal R2-131 (Case), MDH, Västerås.

Fredagen den 14 juni försvarar Lennart Haglund sin licentiatuppsats ”Affärsrelationer på den svenska elmarknaden” inom forskarutbildningsämnet industriell ekonomi och organisation vid MDH.

Licentiatuppsatsens titel: ”Affärsrelationer på den svenska elmarknaden”

Nummer på licentiatuppsatsen: 279

Utsedd opponent är docent Sabine Gebert Persson, Uppsala universitet. Betygsnämnden består av professor Christina Öberg, Örebro universitet, docent David Sörhammar, Stockholms universitet.

Sammanfattning

I början av 90-talet avreglerades elmarknaden i ett försök att skapa konkurrens och därigenom större valfrihet och bättre priser för användarna. Sedan dess har många nya företag som säljer elektricitet (elhandelsbolag) etablerats, och dagens marknad erbjuder dessutom ett stort utbud av tjänster. På den industriella marknaden, där företag köper elektricitet i stor omfattning för att upprätthålla produktionen, krävs kunskap från båda parter. Följaktligen är försäljning/inköp av el komplex utöver konkurrensen genom pris. Uppsatsen bygger på en undersökning som tydligt visar att elhandel sker i stabila och långvariga affärsrelationer.

Implikationen är att på den svenska elmarknaden kan priskonkurrens vara av betydelse, men andra faktorer som förtroende för en partner, att ”veta vad man får" är ännu viktigare. När en relation har skapats och fördjupas mellan elhandelsbolaget och elkunden är det svårare för konkurrenter att vara ett "hot" för elhandelsbolaget.