Text

Lärum erbjuder kurser inom högskolepedagogik till lärare vid MDH för att bidra till kunskapsutvecklingen inom det högskolepedagogiska området.

Lärums kurser

Kurser

Lärum erbjuder kurser inom högskolepedagogik till lärare vid MDH för att bidra till kunskapsutvecklingen inom det högskolepedagogiska området.

Obligatoriska kurser

För lektorat vid MDH krävs högskolepedagogisk utbildning om 15 hp. Följande kurser ska ingå:

Studenten och lärandesituationen

På kursen diskuteras studenters tankar kring lärande och högskolestudier kopplat till
forskning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för studenters lärande.

Kursplan Studenten och lärandesituationen 2.5 hplänk till annan webbplats

Läraren och undervisningen

På kursen diskuteras hur lärare på högskolan kan planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination kopplat till forskning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för högskoleundervisning.

Kursplan Lärare och undervisningen 2.5 hplänk till annan webbplats

Högskolan och utbildnings-uppdraget

På kursen diskuteras lagar och förordningar kring t.ex. examination, upphovsrätt,
diskriminering, inkludering och relationen forskning-undervisning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för högskolans utbildningsuppdrag.

Kursplan Högskolan och utbildningsuppdraget 2.5 hplänk till annan webbplats

Fördjupningskurser

Följande kurser ger fördjupade kunskaper i högskolepedagogik:

Tillgänglig undervisning

I kursen diskuteras svårigheter och möjligheter med att skapa tillgänglighet i mötet mellan student och högskola. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för tillgänglighetsfrågor i undervisning.

Kursplan Tillgänglig undervisning 2.5 hplänk till annan webbplats

Pedagogisk digital kompetens

I kursen diskuteras lärande i en digital miljö, hur digitala möten och verktyg kan stödja
lärande. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin pedagogiska digitala kompetens.

Kursplan Pedagogisk digital kompetens 2.5 hplänk till annan webbplats

Handledarskap

I kursen diskuteras student och handledares roller, hur konflikter och andra svåra
situationer kan hanteras, uppsatser, akademiskt skrivande, mm. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att handleda uppsatsarbeten.

Kursplan Handledarskap 2.5 hplänk till annan webbplats

Studenters skrivande

I kursen lär vi oss mer om hur man som lärare, utan att ta fokus från det egna ämnet, kan få större förståelse för och bidra till studenternas skrivutveckling. Kursen syftar till att du som lärare ska få strategier för att kunna integrera skrivutvecklande moment i dina kurser.

Kursplan Studenters skrivande 3.0 hplänk till annan webbplats

Open Networked Learning

Kursen är en öppen onlinekurs om öppen onlineundervisning och lärande i samarbete med högskolor i andra länder.

För mer information, se kursens hemsidalänk till annan webbplats

Forskarhandledning

Hur planerar, genomför och utvärderar man handledning på forskarnivå? Hur kan man stötta en forskarstuderande i sin utveckling mot ökad självständighet som forskare? Hur hanterar man de juridiska och etiska dilemman som kan uppstå vid forskarhandledning? Detta är några av de frågor som diskuteras på kursen i forskarhandledning, med syftet att ge deltagarna bättre förutsättningar för att handleda på forskarnivå.

Projektkurser

Följande kurser ger deltagaren möjlighet att arbeta med ett eget projekt:

Pedagogisk portfölj

Under kursens gång påbörjar kursdeltagaren arbetet med att sammanställa en pedagogisk portfölj. Portföljens olika delar diskuteras och hur material ska presenteras för att kunna bedömas. Syftet med kursen är att kursdeltagaren sammanställer en pedagogisk portfölj.

Kursplan Pedagogisk portfölj 2.5 hplänk till annan webbplats

Kursdesign

I kursen utvecklar deltagarna i grupper en kurs eller ett större moment. Arbetet diskuteras, relateras till högskolepedagogisk forskning och sammanfattas i en studiehandledning.
Syftet med kursen är att kursdeltagaren planerar och utvecklar en kurs eller ett större kursmoment.

Kursplan Kursdesign 2.5 hplänk till annan webbplats

Högskole-pedagogiskt projekt

I kursen arbetar deltagarna i grupper med ett eget formulerat projekt. Kursen ges vid behov och planeras gemensamt av deltagare och lärare. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att medverka i högskolepedagogisk utveckling.

Kursplan Högskolepedagogiskt projekt 2.5 hplänk till annan webbplats

Pedagogisk meritering

Varje lärare vid MDH har möjlighet att ansöka om prövning av sin pedagogiska kompetens och bli inplacerad i en pedagogisk kompetensstege i två steg: 1) meriterad lärare 2) excellent lärare.

Läs mer