Text

Har du frågor kring vårt arbete är du välkommen att kontakta oss på Lärum.

Kontakta Lärum

Kontakt

Har du frågor kring vårt arbete är du välkommen att kontakta oss på Lärum.

Chef och pedagogisk utvecklare med inriktning pedagogisk meritering

Åsa Ryegård

+4621107395

asa.ryegard@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning studenters lärande

Marina Bergman

+4621103131

marina.bergman@mdh.se

Supporttekniker. Arbetar med support och utbildning i Zoom, Canvas och MDH Play, och filminspelning i vår studio

Anette Billmark

+4621151735

anette.billmark@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning akademiskt skrivande i svenska och engelska. Kursdesign med ABC

Sara Ekstrand

+4621101598

sara.ekstrand@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med fokus på digitalt lärande. Canvas är mitt fokusområde

Birger Eriksson

+4616155127

birger.eriksson@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt lärande. Centrala verktyg är Canvas, Zoom, MDH Play, kursdesign med ABC mm

Lotta Fröjdfeldt

+4616153238

lotta.frojdfeldt@mdh.se

Administratör på 20%

Dean Kos

+4616153257

dean.kos@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning akademiskt skrivande. Svenska som andraspråk

Malin Larsson

+4621107077

malin.larsson@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitala salstentamina. Verktyget Inspera

Camilla Nilsson

+46214806917

camilla.nilsson@mdh.se

Supporttekniker. Arbetar med support och utbildning i Zoom, Canvas och MDH Play. Filminspelning i vår studio

Henrik Springare

+4616153427

henrik.springare@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt lärande. Arbetar 40%

Lars Uhlin

+4621107044

lars.uhlin@mdh.se