Text

Har du frågor kring vårt arbete är du välkommen att kontakta oss på Lärum.

Kontakta Lärum

Kontakt

Har du frågor kring vårt arbete är du välkommen att kontakta oss på Lärum.

Chef och pedagogisk utvecklare med inriktning pedagogisk meritering

Pedagogisk utvecklare med inriktning studenters lärande

Supporttekniker. Arbetar med support och utbildning i Zoom, Canvas och MDH Play, och filminspelning i vår studio

Pedagogisk utvecklare med inriktning akademiskt skrivande i svenska och engelska. Kursdesign med ABC

Pedagogisk utvecklare med fokus på digitalt lärande. Canvas är mitt fokusområde

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt lärande. Centrala verktyg är Canvas, Zoom, MDH Play, kursdesign med ABC mm

Pedagogisk utvecklare med inriktning akademiskt skrivande. Svenska som andraspråk

Pedagogisk utvecklare.

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitala salstentamina. Verktyget Inspera

Supporttekniker. Arbetar med support och utbildning i Zoom, Canvas och MDH Play. Filminspelning i vår studio

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt lärande. Arbetar 40%

Till toppen