Text

Har du frågor kring vårt arbete är du välkommen att kontakta oss på Lärum.

Kontakta Lärum

Kontakt

Har du frågor kring vårt arbete är du välkommen att kontakta oss på Lärum.

Chef och pedagogisk utvecklare med inriktning pedagogisk meritering

Åsa Ryegård

021-10 73 95

asa.ryegard@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning studenters lärande

Marina Bergman

021-10 31 31

marina.bergman@mdh.se

Supporttekniker. Arbetar med support och utbildning i Zoom, Canvas och MDH Play, och filminspelning i vår studio

Anette Billmark

021-15 17 35

anette.billmark@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning akademiskt skrivande i svenska och engelska. Kursdesign med ABC

Sara Ekstrand

021-10 15 98

sara.ekstrand@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med fokus på digitalt lärande. Canvas är mitt fokusområde

Birger Eriksson

016-15 51 27

birger.eriksson@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt lärande. Centrala verktyg är Canvas, Zoom, MDH Play, kursdesign med ABC mm

Lotta Fröjdfeldt

016-15 32 38

lotta.frojdfeldt@mdh.se

Administratör på 20%

Dean Kos

016-15 32 57

dean.kos@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning akademiskt skrivande. Svenska som andraspråk

Malin Larsson

021-10 70 77

malin.larsson@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitala salstentamina. Verktyget Inspera

Camilla Nilsson

021-48 06 917

camilla.nilsson@mdh.se

Supporttekniker. Arbetar med support och utbildning i Zoom, Canvas och MDH Play. Filminspelning i vår studio

Henrik Springare

016-15 34 27

henrik.springare@mdh.se

Pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt lärande. Arbetar 40%

Lars Uhlin

021-10 70 44

lars.uhlin@mdh.se

Till toppen