Text

PDK-cykeln som tagits fram av Lärum syftar till kollegial utveckling av pedagogisk digital kompetens

PDK-cykeln

PDK-cykel

PDK-cykeln Pdf, 496.9 kB. är en kompetensutvecklingsmodell för pedagogisk digital kompetens, baserad på ramverket DigCompEdu. Länk till annan webbplats. 

Modellen är framtagen av Lärum tillsammans med akademierna och en pilotstudie genomfördes under hösten 2020.

Modellen är cyklisk och innehåller kartläggning, analys, planering, implementering och uppföljning.

En viktig del av modellen är gemensam reflektionen och kollegial utveckling som leds av en PDK-handledare.

Slutrapporten för pilotstudien Pdf, 2 MB. publicerades i februari -21och ett flertal avdelningar har planerat genomförande av PDK-cykeln.
Slutrapporten kommer presenteras för intresserade den 22/3 kl 15.30

PDK-cykeln

Kontakta oss om PDK-cykeln

Kontakta gärna Lärum om du är intresserad av mer information om PDK-cykeln eller pilotprojeket!
Huvudkontakt för PDK-cykeln: Lotta Fröjdfeldt

Till toppen