Text

Canvas är en lärplattform för undervisning och lärande. Lärum utbildar och stöttar lärare i det pedagogiska användandet av Canvas.


Lärplattformen Canvas

Canvas är en lärplattform för undervisning och lärande. Lärum utbildar och stöttar lärare i det pedagogiska användandet av Canvas.

  • Med hjälp av moduler kan kursinnehållet ges en sekventiell och tydlig struktur som är lätt för kursdeltagaren att följa. Här kan lärare visa hur kursens föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter hänger ihop med kursmål och examination.
  • Lärplattformen ger en tydlighet i var kursdeltagarna hittar varandra och kursinnehåll som diskussionsforum, quizzar och andra aktiviteter.

 

Kontaktpersoner

Universitetsadjunkt /Pedagogiskutvecklare

Birger Eriksson

+4616155127

birger.eriksson@mdh.se

Universitetsadjunkt

Lotta Fröjdfeldt

+4616153238

lotta.frojdfeldt@mdh.se

Supporttekniker

Anette Billmark

+4621151735

anette.billmark@mdh.se

Supporttekniker

Henrik Springare

+4616153427

henrik.springare@mdh.se