Text

Inspera är ett verktyg för digitala examinationer. Lärum utbildar och stöttar lärare i det pedagogiska användandet av Inspera vid digital examination.


Digital examination - Inspera

Inspera är ett verktyg för digitala examinationer. Lärum utbildar och stöttar lärare i det pedagogiska
användandet av Inspera vid digital examination.

  • Inspera ska i första hand användas för digital salstentamen.
  • Under hösten 2020 börjar verktyget implementeras på MDH.
  • Campussektionen ansvarar för den praktiska hanteringen av digital salstentamen i samverkan med Lärum.

 

Kontaktperson

Universitetsadjunkt

Camilla Nilsson

+46214806917

camilla.nilsson@mdh.se