Text

Lärum utbildar och stöttar lärare i flera olika digitala rum.


Fysiska och digitala rum

Lärum utbildar och stöttar lärare i flera olika digitala rum.

Lärplattformen Canvas

Canvas är en lärplattform för undervisning och lärande

Läs mer

Videomöte i Zoom

Zoom är ett mötesverktyg för undervisning och lärande

Läs mer

MDH-play - Film i undervisningen

MDH Play är ett verktyg för film, undervisning och lärande.

Läs mer

Digital examination - Inspera

Inspera är ett verktyg för digitala examinationer. Lärum utbildar och stöttar lärare i det pedagogiska användandet av Inspera vid digital examination.

Läs mer