Text

Lärum arbetar för att lärare ska kunna ge de bästa förutsättningarna för studenter. Vi arbetar också gärna tillsammans med lärare för att ge studenter de bästa förutsättningarna.

Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande

Lärum arbetar gärna tillsammans med lärare för att ge studenterna de bästa förutsättningar. För närvarande arbetar vi på fler olika program och gör fler olika insatser.

Hur kan ett program-/kurssamarbete med Lärums
språkpedagoger se ut?

Ta kontakt med oss när ett program eller en kurs behöver utvecklas, och/eller när ni ser att studenterna behöver mer stöd i sitt akademiska skrivande för att nå erforderlig nivå.

Vi kan hjälpa till att lägga upp det akademiska skrivandet i programmet så att det följer en naturlig progression och hjälpa er se till att studenterna får den stöttning de behöver för att självständigt bearbeta sina texter och utveckla sitt skrivande. Lärare som stöter på hinder i feedback-moment kan med fördel använda språkpedagogerna som bollplank och stöd.

Vi arbetar gärna med en större lärargrupp där vi kan hantera fler perspektiv på det akademiska skrivandet inom disciplinen och gemensamt komma fram till vilka mål studenterna förväntas nå vid examen samt vilka typer av skrivande studenterna behöver behärska i sitt kommande yrke.

Vi föreläser gärna om akademiskt skrivande för studenterna i samband med en skriftlig uppgift i en kurs.

Kontaktpersoner

Universitetsadjunkt

Malin Larsson

021-10 70 77

malin.larsson@mdh.se

Universitetsadjunkt

Sara Ekstrand

021-10 15 98

sara.ekstrand@mdh.se

Akademiskt skrivande för studenter

Här hittar du som student hjälp för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Akademiskt skrivande
Till toppen