Text

Lärum

Vi som jobbar på Lärum har universitetets lärare och studenter i fokus. Vår ambition är att vara uppdaterade på det allra senaste inom våra kompetensområden, och i dialog med lärarna, inspirera till fortsatt utveckling av det akademiska lärarskapet. Lärums uppdrag är att:

  • bedriva verksamhetsnära högskolepedagogisk utveckling för universitetets medarbetare
  • bidra till studenters utveckling av kompetens som är av särskild vikt i den akademiska kontexten
  • skapa mötesplatser för pedagogiska samtal
  • främja utvecklingen av fysiska och virtuella lärmiljöer
  • samverka nationellt och internationellt
  • bidra till kunskapsutvecklingen inom det högskolepedagogiska området.

Du hittar våra övergripande områden nedan. Har du frågor kring vårt arbete är du välkommen att kontakta oss.

För lärare har vi handledning online Länk till annan webbplats. måndag-torsdag. ​​​

Ordbild för Lärum - högskolepedagogiskt centrum

PDK-cykeln

En modell för strategisk kompetensutveckling, inom pedagogisk digital kompetens, som tagits fram av Lärum

Läs mer

Lärums kurser

Lärum erbjuder kurser inom högskolepedagogik till lärare vid MDU för att bidra till kunskapsutvecklingen inom det högskolepedagogiska området.

Läs mer

Fysiska och digitala rum

Lärum utbildar och stöttar lärare i flera olika digitala rum.

Läs mer

Akademiskt skrivande

Lärum arbetar för att lärare ska kunna ge de bästa förutsättningarna för studenter. Vi arbetar också gärna tillsammans med lärare för att ge studenter de bästa förutsättningarna.

Läs mer

Studieteknik

Studieteknik handlar övergripande om att lära sig att lära och att utveckla en mängd färdigheter och förmågor - för livet. Exempel på områden vi arbetar med: h​​​​järnkoll och studievanor, mindset, motivation, att planera sitt lärande, koncentration, kunskapssyn, samarbete, problemlösning och kreativitet, muntlig presentation, läsande och mycket mer.

Läs mer

Pedagogisk meritering

Varje lärare vid MDU har möjlighet att ansöka om prövning av sin pedagogiska kompetens och bli inplacerad i en pedagogisk kompetensstege i två steg: 1) meriterad lärare 2) excellent lärare.

Läs mer
Till toppen