Kunskapsdagarna blev ett lyckat arrangemang

2011-12-12 | Forskning/Samverkan

Den 7 december arrangerades Kunskapsdagarna på MDH i Västerås.

Totalt genomfördes tolv föreläsningar och MDH svarade för fyra av dessa: Lotta Brangefält från HVV föreläste om ”Vad händer i kroppen å knoppen vid stillasittande?”, Sven Holmberg och Björn Fundberg från IDT om ”Varför är det enkla så svårt?”, Jakob Eklund från HST om ”Är empati problemet eller lösningen?” och Torbjörn Messing från EER om ”Är du normal, eller?” Det blev en stor succé för MDH:s föreläsare med fullbokade lokaler.

- Vi var till och med tvungna att säga nej på grund av för många anmälningar, säger Birgitta Durinder från EER som var en av medarrangörerna till Kunskapsdagarna. Detta visar att MDH:s medarbetare är eftersökta, att den kunskap som finns här intresserar allmänheten.

Några av föreläsningarna under dagen filmades av Kunskapskanalen.

Här hittar du bilderna från MDH:s föreläsningar:

Lotta Brangefälts föreläsning om stillasittande (pdf 1,3 MB)

Jakob Eklunds föreläsning om empati (pdf 1,0 MB)

Björn Fundbergs och Sven Holmbergs föreläsning om varför det enkla är så svårt (pdf 4,8 MB)

Torbjörn Messings föreläsning om normalitet (pdf 8,6 MB)