Mälardalen university logotype print

Text

Akademier på MDH

Akademier

Akademier

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

 • Internationella marknadsföringsprogrammet
 • International Business Management
 • Magisterprogrammet i företagsekonomi
 • Magisterprogrammet i internationell marknadsföring
 • Masterprogrammet i hållbara energisystem
 • Kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och historia
 • Ekonomprogrammet
 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
 • Kurser inom byggnadsteknik, energiteknik, miljövetenskap och statistik
 • Civilingenjörprogrammet i industriell ekonomi
 • Statsvetarprogrammet
 • Kurser inom statsvetenskap

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)

 • Analytical Finance
 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3
 • Grundlärarprogrammet grundskola 4-6
 • Kammarmusikprogrammet
 • Kandidatprogram i teknisk matematik
 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Masterprogram i Financial Engineering
 • Masterprogram i teknisk matematik
 • Speciallärarprogrammet
 • Specialpedagogprogrammet
 • Språk- och kommunikationsprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
 • Civilingenjörsprogrammet i robotik
 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem
 • Datavetenskapliga programmet
 • Datornätverk och datakommunikation
 • Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign
 • Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik
 • Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik
 • Informativ illustration - informationsdesign
 • Innovationsprogrammet
 • Magisterprogram i programvaruteknik
 • Masterprogram i innovation och design
 • Masterprogram i intelligenta inbyggda system
 • Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik
 • Masterprogram i programvaruteknik
 • Rumslig gestaltning - informationsdesign
 • Textdesign - informationsdesign

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

 • Barnmorskeprogrammet
 • Beteendevetenskapliga programmet
 • Folkhälsovetenskapliga programmet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Masterprogram i arbetslivsvetenskap inom hälsa och välfärd
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd
 • Masterprogram i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin inom hälsa och välfärd
 • Masterprogram i socialt arbete inom hälsa och välfärd
 • Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad inom hälsa och välfärd
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvår
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård
Till toppen