Mälardalen university logotype print

Text

Hållbarhets­dagarna 2021

- så kan dina studier bidra till en hållbar värld

För första gången håller MDH två tvärvetenskapliga dagar tillsammans med alla fyra akademier, där aktivism, konst och vetenskap möts. Oavsett vad du studerar, missa inte detta!

Efter dina studier kommer du arbeta i en värld som ställer höga krav på nya förmågor och egenskaper. Du kommer behöva hantera komplicerade situationer där ekologiska, sociala, etiska och ekonomiska perspektiv samspelar och konkurrerar.

- Vi hoppas att hållbarhetsdagarna ska inspirera dig till att utveckla din nyfikenhet, ditt kritiska tänkande och den kreativitet som krävs för att du ska kunna verka för en hållbar framtid, säger Silvia Bruzzone, lektor vid MDH och projektkoordinator för hållbarhetsdagarna.

9-10 november - om dagarna

Hållbarhetsdagarna hålls online på engelska och består av tre delar.  

Del 1: 09.00 - 12.00

Hur kan du som student utnyttja dina kunskaper för att bidra till en hållbar framtid? Under första delen av dagarna bjuder vi in nationella och internationella gäster som exemplifierar hur de genom arkitektur och illustrationer till handlingsplaner och projekt kan ta itu med nutidens utmaningar.

Oavsett vad du studerar kan du här inspireras av metoder som talarna använder sig av, allt för att bidra till en hållbar framtid. Del 1 livestreamas och är på engelska.

Del 2: 13.15 - 14.00

En interaktiv del som endast finns tillgänglig för våra förstaårsstudenter.

Hur kan du som student engagera dig för en hållbar framtid? Varmt välkommen till ett samtal om hur vi, som studenter och lärare, kan bidra.

Detta är ett unikt tillfälle att lyssna till hur andra studenter, i andra program, ser på sin framtid. Kanske är detta ditt första steg till ett eget bidrag, ett engagemang och framtida karriär?

Del 3: 14.00 - 15.00

Hur dagen fortsätter beror på vilken akademi och vilket program du studerar.

Så gör du för att delta

Ingen anmälan krävs. Samtliga programpunkter består av möteslänkar i programmet nedanför.

För dig som förstaårsstudent

Hållbarhetsdagarna är särskilt riktade till dig som förstaårsstudent. Du är välkommen att medverka under samtliga dagar, alternativt välja den 9 eller 10 november. Allt beroende på hur ditt schema ser ut.

För dig som är student, medarbetare eller allmänt nyfiken

Även om du inte är förstaårsstudent är du varmt välkommen att medverka under dagarna. Du har möjlighet att medverka under samtliga programpunkter som sker under del 1 för respektive dag.

Program hållbarhets­dagarna

Tisdag 9 november

Del 1

09.00-09.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Välkommen till hållbarhetsdagarna! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Värd: Thomas Wahl, akademichef för EST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Välkomnar: Lena Gumaelius, prorektor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

09.15-10.00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
John Palmesino från Territorial Agency, London Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Reflektioner: Silvia Bruzzone, EST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10.15-10.45 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hur mycket vet du om hållbarhet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Quiz- självtest - Eva Thorin, EST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.00-11.30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Klimatplaner i praktiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Viktoria Vingmarker, Länsstyrelsen i Västmanland och Charlotte H. Kindmark, Eskilstuna kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.30-11.50 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium 2021 utdelas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Presentation av Sparbanken Rekarne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.50-12.00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Summering och avslutning, del 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Värd: Thomas Wahl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Keyspeakers

 

Bild på John Palmesino från organisationen Territorial Agency

John Palmesino - Territorial agency

Människans oåterkalleliga påverkan på jorden har fått forskare att identifiera en geologisk epok - antropocen - som kännetecknas av att ekosystem utplånas och av områden i djup och snabb omvandling. John Palmesino, från organisationen Territorial Agency, kommer att visa oss, genom sitt arbete i korsningen mellan konst och vetenskap, hur människans inverkan på vår planet ser ut i verkligheten. Han kommer också att utmana vårt sätt att se världen som en politisk enhet och ta upp behovet av nya förhandlingar och diplomatiska möten. Detta är vad han kallar en "fredsarkitektur".

John Palmesino är arkitekt och urbanist. Tillsammans med Ann-Sofi Rönnskog har han grundat Territorial Agency, en oberoende organisation som kombinerar arkitektur, forskning och påverkansarbete för att ta itu med de komplexa omvandlingarna under den antropocena epoken. De har tilldelats Europeiska kommissionens stora pris för att hedra innovation inom teknik, industri och samhälle som stimuleras av konsten.

Bild på Diala Brisly

Diala Brisly - målningar av hopp

Barn är den grupp som drabbas hårdast vid krig och konflikter. Deras framtid påverkas när destruktiva krafter förstör det arbete som lagts ner för att skapa en hållbar framtid. Hur får man barn som lever mitt ibland kring och konflikter att bli hörda? Diala Brisly, konstnär och aktivist, gjorde det genom att börja måla.

I det här samtalet under Hållbarhetsdagarna kommer Diala Brisly att berätta hur hon, genom att måla för och tillsammans med barn, har öppnat upp en plattform för kommunikation mellan barn och vuxna, som inte bara handlar om krig utan också om hopp.

Föreningen Zero Waste

Zero Waste Stockholm

I Sverige producerar vi nästan 500 kilo avfall per person och år - och det är bara hushållens. Även om vi är ganska duktiga på att återvinna så konsumerar vi också alltmer, vilket innebär ännu mer avfall. Tänk om vi kunde hitta ett sätt att minska vårt avfall ytterligare?

Under Zero Waste Stockholms programpunkt kommer de presentera lösningar för att förebygga avfall vid källan, från omprövning av produktdesign till nya påfyllningsbara och återanvändbara förpackningsmodeller.

Zero Waste Stockholms uppdrag är att inspirera stockholmare att minska sitt ekologiska fotavtryck och den mängd avfall de genererar. De ser medvetenhet om avfall som ett första steg på hållbarhetsresan.

Jeremy Meteyer är en av medfinansiärerna av Zero Waste Stockholm. Han arbetar som systemsimuleringsingenjör och utvecklar projekt kring förebyggande av avfall. Jeremy brinner för att bygga hållbara system, odla pumpor och skriva artiklar om avfallsfrågor.

Viktoria Vingmarker från Länsstyrelsen Västmanland län samt Charlotte H. Kindmark från Eskilstuna kommun

Klimatplaner i praktiken

Att arbeta med klimatförändringar ger dig ett brett och varierat erfarenhetsområde. Alla samhällssektorer och en mängd olika aktörer och intressenter måste samarbeta för att nå klimatmålen, förklarar Viktoria Vingmarker från Länstyrelsen i Västmanland.

I den här presentationen kommer du att få ta del av hela spektrumet av områden som tas upp inom Landstinget Västmanland och Eskilstuna kommun när det gäller att ta itu med klimatutmaningarna.

Logo Sparbanken Rekarne

Utdelning av Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium 2021

MDH:s samverkanspartner Sparbanken Rekarne erbjuder ett stipendium för studenter vid högskolan. Under denna programpunkt kommer årets utvecklingsstipendium att delas ut.

- I år är första året vi delar ut ett stipendium till studenter vid MDH. Det är därför extra roligt att se att intresset av att söka stipendiet har varit stort. Det som har varit extra kul i år är att det har varit en stor bredd i vilka studentprofiler som har sökt, närmare bestämt representanter från sju olika program. Ett av våra syften med stipendiet har varit att möjliggöra för alla studenter oavsett utbildningsprogram att kunna söka, säger Annika Helg, Vd Sparbanken Rekarne.

Stipendiet är på 20 000 kronor och kan sökas av alla studenter, oavsett utbildningsprogram.

Kontaktpersoner för Hållbarhetsdagarna

För frågor om Hållbarhetsdagarna, kontakta projektsamordnare:

Till toppen