Text

Välkommen till årets stora arbetslivskonferens - FALF 2020 på MDH i Västerås


FALF 2020


16 juni

Varmt välkommen till digital förkonferens 16 juni

På grund av coronapandemin har konferensarrangören Mälardalens högskola och FALFs styrelse beslutat att skjuta upp årets stora arbetslivskonferensen till juni 2021. För att forskare och yrkesverksamma inom arbetslivsområdet ändå ska få tillfälle att mötas även i år hälsar vi alla varmt välkomna till en digital förkonferens tisdagen den 16 juni.

Anmälan till digital förkonferens sker via länken nedan.

Konferensavgiften är 400 kr, vilket är medlemsavgiften till FALF. Avgiften inkluderar även årsprenumeration på tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv. Stöd FALF arbete genom att delta i förkonferensen!

En vecka innan konferensen skickar vi information om inloggning till alla som anmält sig till konferensen.

Väl mött i Zoom!

Styrelsen för Forum för arbetslivsforskning (FALF), Samhällskontraktet och Mälardalens högskola.


Program

11:00 - 12:00 Doktorandnätverkets möte

13:00 – 13:15 Välkommen!

Carin Håkansta FALF ordförande, Susanna Toivanen organisationskommittén,

Anna Letterstål, akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

13:15 – 14:00 Prisutdelning årets avhandling - live!

14:00 – 14:15 Levande musik Christopher Ali Solidarity Trio

Christopher Ali Thorén - saxofoner

Alfred Lorinius - kontrabas

Anton Davidsson Norén – trummor

14:15 – 14:30 Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap "Mynak – var står vi två år efter uppstarten"

14:30 – 15:00 Levande musik Christopher Ali Solidarity Trio

15:00 – 16:00 Key note Carl Cederström, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet "Kan man vara lycklig på jobbet och samtidigt jobba?”

Sammanfattning av dagen, organisationskommittén

16:00 – 16:15 PAUS

16:15 – 17:30 FALF årsmöte

Dagordning och annan information till årsmötet finns här ca en vecka innan konferensen.länk till annan webbplats


Anmäl dig

Anmälan

Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet?

Konferensens övergripande tema är olika samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet

Om konferensen

Den vuxna befolkningen tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Det vi exponeras för där får stora konsekvenser för människors hälsa. Samtidigt påverkar människors hälsa företagens välmående. För företag och organisationer är människor många gånger den viktigaste resursen – kanske till och med mer så i takt med digitaliseringen, när enklare jobb ersätts av maskiner och av färre men mer kvalificerade arbeten.

Arbetets effekter på hälsa går åt båda hållen. Arbetslivet orsakar ohälsa, och arbetslivet orsakar hälsa. Men trots decennier av forskning tippar inte balansen över åt rätt håll. Det pekar på ett behov av innovativa tillvägagångssätt för att arbetslivsvetenskapen ska bidra med kunskap som är användbar och relevant. Vi behöver interventioner som omsätter teorier till praktisk handling, och forskning som samproduceras med omgivande samhälle, men ju mer sådant vi gör, desto större blir kunskapen om att det är svårt att lyckas. Går det ens att lyckas?

Samtidigt bidrar samhällsutvecklingen som ställer det hälsosamma arbetslivet inför nya utmaningar. Är digitaliseringen en ulv i fårakläder? Är de nya organisationsformerna som följer i digitaliseringen och gig-ekonomins fotspår en del av individers frigörelse från arbetets bojor, eller är det en ny sorts slaveri där man ständigt står till herrens förfogande? Har vi gått från farliga fabriksgolv till farliga kontorsmiljöer, gömt bakom ord som aktivitetsbaserat och behovsanpassat?

I en tid när klimatfrågorna dominerar mångas medvetande kan man också fråga sig vilken roll organisationerna spelar för att stödja individers och organisationers hållbara livsstil. Blir arbetslivet här ett positivt bidrag, eller en belastning?

Vi vill att FALF 2020 blir en plats för nyfikna möten kring samtidens stora utmaningar, hur de tar sig in på arbetsplatsen och antingen bidrar till, eller motverkar, ett arbetsliv som är hälsosamt både för individer och företag och organisationer. Vi vill stimulera till att låta motstridiga röster höras, och främja en dialog baserad på kunskap och erfarenheter från olika perspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till nytänkande om det hållbara arbetslivet, mod att våga ifrågasätta oss själva och en strävan mot nya sätt att utveckla både forskning och praktik.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer från forskare och praktiker. Vi välkomnar presentationer av såväl pågående som avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt samt exempel på goda satsningar i arbetslivet. Vi kommer lägga särskilt fokus på former som främjar dialog. Utöver mer traditionella inspel i form av muntliga presentationer och symposier mottar vi därför också gärna förslag på innovativa presentationsformer, där nyfikenhet och lärande står i fokus.

Konferensspråket är svenska, men bidrag på engelska är välkomna.

Kontakt

Kontakta arrangören

falf2020@mdh.se
Samarbetspartners bakom konferensen