Text

Välkommen till årets stora arbetslivskonferens - FALF 2020 på MDH i Västerås


FALF 2020

Varmt välkomna till årets stora arbetslivskonferens där forskare och yrkesverksamma möts! Forum för arbetslivsforskning (FALF), Samhällskontraktet och Mälardalens högskola bjuder in till FALF-konferens den 15-17 juni 2020 på Mälardalens högskola i Västerås.

15-17 juni

Mälardalens högskola
Västerås

15 mars

Sista datum att skicka in abstrakt

10 april

Besked om godkänt abstrakt

30 april

”Early bird” för anmälan

15-17 juni

Konferens FALF 2020

Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet?

Konferensens övergripande tema är olika samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet?

Vi välkomnar forskare och yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig verksamhet att presentera sitt arbete vid konferensen. Skicka in ditt bidrag under Call for abstracts. Du är också varmt välkommen att delta som åhörare genom att anmäla dig via länken nedan.

Vi välkomnar konferensbidrag exempelvis inom följande teman:

 • Har arbetsplatsen någon roll för en hållbar livsstil?
 • Ny på jobbet – stanna, frodas eller lämna
 • Arbetsplatsrelaterat våld och mobbning – In cyberspace or in your face
 • Kontaktyrken – världens bästa värsta jobb?
 • Intervention – lärdomar av framgångar och misslyckanden
 • Framtidens kontor – inne och ute?
 • Digitalisering – Uppkopplat eller urflippat?
 • Gig-ekonomi – frigörelse eller modernt slaveri?
 • Samproduktion - nytta för alla parter eller kollision mellan kunskapslogiker?
 • Jämställdhet - vem gör vad på arbetsplatsen?

Call for abstracts

Skicka in ditt abstrakt senast 15 mars

Skicka

Det finns möjlighet att skicka in tre typer av abstrakts: 1) forskningsbaserad presentation, 2) praktikerbaserad presentation eller 3) förslag till symposium, workshop, rundabordssamtal eller annan konferensaktivitet.

Använd de mallar som är framtagna för respektive typ av abstrakt:

Om konferensen

Den vuxna befolkningen tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Det vi exponeras för där får stora konsekvenser för människors hälsa. Samtidigt påverkar människors hälsa företagens välmående. För företag och organisationer är människor många gånger den viktigaste resursen – kanske till och med mer så i takt med digitaliseringen, när enklare jobb ersätts av maskiner och av färre men mer kvalificerade arbeten.

Arbetets effekter på hälsa går åt båda hållen. Arbetslivet orsakar ohälsa, och arbetslivet orsakar hälsa. Men trots decennier av forskning tippar inte balansen över åt rätt håll. Det pekar på ett behov av innovativa tillvägagångssätt för att arbetslivsvetenskapen ska bidra med kunskap som är användbar och relevant. Vi behöver interventioner som omsätter teorier till praktisk handling, och forskning som samproduceras med omgivande samhälle, men ju mer sådant vi gör, desto större blir kunskapen om att det är svårt att lyckas. Går det ens att lyckas?

Samtidigt bidrar samhällsutvecklingen som ställer det hälsosamma arbetslivet inför nya utmaningar. Är digitaliseringen en ulv i fårakläder? Är de nya organisationsformerna som följer i digitaliseringen och gig-ekonomins fotspår en del av individers frigörelse från arbetets bojor, eller är det en ny sorts slaveri där man ständigt står till herrens förfogande? Har vi gått från farliga fabriksgolv till farliga kontorsmiljöer, gömt bakom ord som aktivitetsbaserat och behovsanpassat?

I en tid när klimatfrågorna dominerar mångas medvetande kan man också fråga sig vilken roll organisationerna spelar för att stödja individers och organisationers hållbara livsstil. Blir arbetslivet här ett positivt bidrag, eller en belastning?

Vi vill att FALF 2020 blir en plats för nyfikna möten kring samtidens stora utmaningar, hur de tar sig in på arbetsplatsen och antingen bidrar till, eller motverkar, ett arbetsliv som är hälsosamt både för individer och företag och organisationer. Vi vill stimulera till att låta motstridiga röster höras, och främja en dialog baserad på kunskap och erfarenheter från olika perspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till nytänkande om det hållbara arbetslivet, mod att våga ifrågasätta oss själva och en strävan mot nya sätt att utveckla både forskning och praktik.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer från forskare och praktiker. Vi välkomnar presentationer av såväl pågående som avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt samt exempel på goda satsningar i arbetslivet. Vi kommer lägga särskilt fokus på former som främjar dialog. Utöver mer traditionella inspel i form av muntliga presentationer och symposier mottar vi därför också gärna förslag på innovativa presentationsformer, där nyfikenhet och lärande står i fokus.

Konferensspråket är svenska, men bidrag på engelska är välkomna.

Keynotes

 • Katarina Bälter, Professor i folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola
 • Carl Cederström, Docent i företagsekonomi, Stockholms universitet
 • Kerstin Isaksson, Professor emerita i psykologi, Mälardalens högskola
 • Sara Kalm, Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
Bälter

Katarina Bälter

Katarina Bälter är professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola. Hennes forskning handlar om hållbar livsstil och hälsa och hon har skrivit artiklar om hur man kan äta både klimatsmart och nyttigt. Katarina intresserar sig för hur man kan främja hälsosam livsstil och hälsa på kontorsarbetsplatser ur ett hållbarhetsperspektiv. Hon är anknuten till Karolinska Institutet och har tidigare varit gästforskare på Stanford University och Harvard School of Public Health.

Carl Cederström

Carl Cederström

Carl Cederström är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. I sin forskning har han undersökt vår tids besatthet av hälsa och lycka, och kritiskt skildrat den växande självhjälpskulturen. Han är, tillsammans med André Spicer, författare till Den vilda jakten på ett bättre jag och Wellnessyndromet. Hans senaste bok är The Happiness Fantasy, som utkom 2018. Hans essäer har publicerats i New York Times, Guardian och Harvard Business Review. Han är även medarbetare på Svenska Dagbladets kultursidor.

Sara Kalm

Sara Kalm

Sara Kalm är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hon intresserar sig för universitetet som arbetsplats och har på detta tema skrivit en artikel om ”akademiskt hushållsarbete” (i Sociologisk forskning, 2019). Vanligen handlar hennes forskning dock om andra frågor. Avhandlingen handlade om internationellt samarbete inom migrationspolitik (2008), och för tillfället forskar hon exempelvis på förhållandet mellan migrationspolitik och välfärdspolitik ur ett historiskt och jämförande perspektiv. Ett annat område som hon intresserat sig för är sociala rörelser, och hur dessa organiserar sig internationellt för att påverka politiskt. För närvarande studerar hon hur konservativa och anti-feministiska grupper mobiliserar över landsgränser.

Kerstin Isaksson

Kerstin Isaksson

Kerstin Isaksson är leg. psykolog och professor emerita i psykologi vid Mälardalens högskola, och har tidigare varit verksam vid Stockholms universitet och Arbetslivsinstitutet. Forskningen har sedan starten på olika sätt rört arbetets betydelse för människor: för arbetslösa, för anställda under omorganisationer och förändringar, och för anställda med olika former av kontrakt och osäkra anställningar. Sedan mer än tio år har hon forskat om psykologiska kontrakt som handlar om outtalade upplevelser av rättigheter och skyldigheter inom ramen för en anställning. Hennes senaste bok Relationsinriktat ledarskap och psykologiska kontrakt (gavs ut 2019) ger en sammanfattning av forskningsresultat från både nationella och internationella projekt och visar genom exempel hur resultaten kan tillämpas praktiskt i ledarskap och personalarbete.

Konferensanmälan är öppen

Boende ingår inte, hotellalternativ finns längre ned.

Early Bird (till och med 30 april 2020)

Ordinarie deltagare (SEK 3 750)

Student/ doktorand (SEK 2 125)

Ordinarie avgift (efter 30 april 2020)

Ordinarie deltagare (SEK 5 000)

Student/ doktorand (SEK 2 750)

Moms

Samtliga avgifter är inklusive moms 25 %.

Konferensavgiften inkluderar

 • Konferensdeltagande
 • Måltider under samtliga konferensdagar (mingel, fika, lunch)
 • Konferensmiddag på Västerås slott
 • Årsavgift för medlemskap i FALF

Konferensmiddag 16 juni 2020

Trerätters vegetarisk middag inklusive 2 glas vin, kaffe/te på anrika Västerås slottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Specialkost ordnas mot beställning, meddela på anmälningssidan.

Betalning

Kortbetalning sker i samband med anmälan. Önskas egen referens på kvittot, meddela detta på anmälningssidan.

Avbokning

 • Skriftlig avbokning via epost falf2020@mdh.se senast 15 maj 2020.
 • Avbokning före 15 maj 2020 återbetalas med 50 % av avgiften, administrationsavgift 250 kronor tillkommer.
 • Avbokning efter 15 maj 2020 återbetalas inte.

Anmäl dig här

Anmäl dig till FALF 2020

Publicera i
Arbetsmarknad & Arbetsliv

Inbjudan till 2020 års FALF-nummer i Arbetsmarknad & Arbetsliv.

Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare som presenterar papers på FALF-konferensen 2020 möjlighet att få medverka i tidskriftens FALF-nummer som publiceras i månadsskiftet maj/juni 2021, dvs i samband med 2021 års FALF-konferens. I likhet med tidigare år planeras ett nummer eller del av ett nummer med artiklar från konferensen.

Deadline för manus är 2021-01-31. Om ni avser skicka in manus, vänligen skicka titel och abstract senast den 2020-10-31 till: a&a@kau.se

Länk till hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkomna att skicka in manus, hälsar Ann Bergman, Lars Ivarsson och Gunnar Gillberg, redaktörer för Arbetsmarknad & Arbetsliv.

Om tidskriften

Arbetsmarknad & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala nummer per år samt en samlings­volym i pappersformat i slutet av varje år. Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i Norwegian register of scientific journals and publishers, ingår i EBSCOs databas och finansieras av Forte.

Boende

För konferensens räkning finns ett antal hotellrum i Västerås reserverade från den 15-17 juni. Konferensdeltagaren bokar och betalar på egen hand. Det är ett begränsat antal rum på respektive hotell.

Best Western Esplanade

Enkelrum. Boka senast 29 dagar innan ankomst. Uppge koden MDH2020 vid bokning.

Pris: 868 SEK/natt

Boka via info@esplanadevasteras.se

Best Western Esplanadelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hotell Plaza

Enkelrum. Boka senast 29 dagar innan ankomst. Uppge koden MDH2020 vid bokning.

Pris: 915 SEK/natt

Boka via reservation@plazavasteras.se

Hotell Plaza Västeråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Clarion Collection Hotel Etage 

Enkelrum. Boka senast 18/5. Uppge koden MDH2020 samt bokningsnummer GR005765 vid bokning.

Pris: 1275 SEK/natt

Boka via cc.etage@choice.se

Clarion Collectionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta hit

Mälardalens högskola, Västerås

Karta

Kontakt

Kontakta arrangören

falf2020@mdh.se
Samarbetspartners bakom konferensen