Mälardalen university logotype print

Text

  • Studieort Sal Lambda, Västerås MDH
Datum
  • 2021-10-14 13:30

Zeinab Bakhshivalojerdi försvarar sin licentiat i Datavetenskap

Zeinab Bakhshivalojerdi försvarar sin licentiatuppsats “Persistent Fault-Tolerant Storage at Fog Layer” inom Datavetenskap den 14 oktober klockan 13.30 i sal Lambda, MDH Västerås.

 

Titel: "Persistent Fault-Tolerant Storage at Fog Layer”

Utsedd opponent är professor Radu Prodan, universitetet i Klagenfurt.
Betygsnämnden utgörs av doktor Rafia Inam vid Ericsson, doktor Kristian Sandström vid RiSE och professor Radu Prodan.

Utsedd reserv är professor Kristina Lundqvist, Mälardalens högskola.

Avhandlingen har nummer 309.

 

Sammanfattning:

Moln är kraftfulla datacenter som tillhandahåller beräknings- och lagringskapacitet som kan nås på distans. Molnens flexibilitet och kostnadseffektivitet har gjort dem mycket populära för affärs- och webbtillämpningar. När användningen av moln nu utökas till säkerhetskritiska tillämpningar såsom fabriker, uppstår problem eftersom molntjänster inte är tillräcklig förutsägbara tidsmässigt för den
typen av tillämpningar. För att råda bot på detta införs ett mellanlager mellan enheterna och molnet.

Detta lager, som kallas dim-lagret (Eng. ”the fog layer”), tillhandahåller beräkningsresurser närmarekanten av nätverket. Dim-paradigmet bygger dock på resursbegränsade noder, vilket skapar nya utmaningar relaterat till resurshantering, skalbarhet och tillförlitlighet. Virtualisering kan användas för att minska motsättningen mellan prestanda och tillförlitlighet i dimlagret. Här är containerbaserad virtualisering en nyckelteknik med ursprung i molntjänster som också kan användas i dim-lagret. Sådana tekniker tillhandahåller feltoleransmekanismer som förbättrar tillförlitlighet och tillgänglighet.

 

Kontaktinformation

Till toppen