Text

 • Studieort MDH Eskilstuna, sal A2-004
Datum
 • 2021-10-07–15:30

Slutkonferens: HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Efter fyra års forskning så är det dags för slutrapportering av HV3D-projektet. Ta del av värdefull information om hur man bäst implementerar välfärdsteknik i din organisation och vilka värden vad gäller exempelvis trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge.

Preliminärt program

09.30-10.00

 • Fika och mingel
 • Välkomna, akademichef Anna Letterstål
 • Samhällskontraktet, Emma Mossberg
 • MKHV, Charlotta Åkerlind
 • Presentation av HV3D projektet, Christine Gustafsson
 • Organisation, Lucia Crevani
 • Individ, Viktoria Zander
 • Ekonomi, Katarina Baudin
 • Övergripande slutsats HV3D, Christine Gustafsson

11.35-13.00

 • Lunch 85 min
 • ORIENT-projektet, Rose-Marie Johansson Pajala
 • Tovertafel, Lena Talman
 • ErgoNova och VR på Måsta ängs akademisk vård och omsorgsboende,
  Annelie Gusdal
 • Music Doll, Sylvia Olsson

13.55-14.20

 • Fika
  Systematisk Review Implementering av HVT, Viktoria Zander
 • SOMNOX, Christine Gustafsson
 • Fik@rummet, Petra von Heideken Wågert
 • Nya masterprogrammet HVT, Sarah Wamala Andersson

Avslutande ord

 

Finansiärer

Sveriges landstings och kommuners nationella hjälpmedelschefs nätverk, Samhällskontraktet, Region Sörmland och Sparbankstiftelsen Rekarne.

 

Anmälan

Konferensen är gratis och det bjuds på fika och enklare lunch. Eventet kommer att fotograferas, filmas och livestreamas. Det finns även möjlighet att delta online.


Anmälan

Anmäl dig här

Kontaktinformation

Till toppen