Text

  • Studieort Aros Congress Center, Västerås
Datum
  • 2021-10-28 09:00 – 2021-10-29 20:00

Akademisk högtid

Akademisk högtid arrangeras en gång vartannat år för att hedra högskolans nya professorer och doktorer. I samband med högtiden delas priser och utmärkelser ut och installation av nya professorer sker.

Program uppdateras under våren 2021.

Till toppen