Mälardalen university logotype print

Text

  • Studieort R1-343, MDH Västerås
Datum
  • 2021-11-26 13:15–15:00

(OBS! Inställt!) Digitalised human security: Neuroscience, artificial intelligence and the US military

Den 26 november håller Claes Tängh Wrangel universitetslektor i statsvetenskap, i det forskningsseminariet "Digitalised human security: Neuroscience, artificial intelligence and the US military". Seminariet sker i lokal R1-343, MDH Västerås.

Världsomfattande migration, klimatförändringar, ifrågasatt globalisering, populistiska motrörelser, och alltmer avancerad teknologi för övervakning och krigföring väcker nya frågor om demokrati, makt och medborgarskap. Etablerade teorier sätts på prov och behöver omprövas, kompletteras eller ersättas av andra. DEM-gruppens (forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap) forskningsseminarier fokuserar på dessa utmaningar.

Anmälan:

Vill du delta i seminariet? Anmäl dig till Jörgen Ödalen på jorgen.odalen@mdh.se

OBS! Seminariet är tyvärr inställt.

Kontaktinformation

Till toppen