Text

  • Studieort MDH Västerås
Datum
  • 2021-03-11 08:00–13:30

Inställt! Karriärdagen för lärare och förskollärare 2021- arbetsgivare

MDH och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) bjuder in till en karriärdag för lärare och förskollärare. Ta chansen att knyta värdefulla kontakter.

Vid Karriärdagen får du som arbetsgivare möjlighet att träffa nuvarande och tidigare studenter. Här kan du visa upp och berätta mer om din verksamhet och om vilka jobbmöjligheter just du kan erbjuda.

Upplägg och syfte

Karriärdagen arrangeras av Karriärtorget och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). Syftet är att både vara en rekryteringsdag och en arbetsmarknadsdag för alla årskurser studenter och alla inriktningar. Arbetsgivare får möjlighet att visa upp sig, berätta om sin verksamhet, var man finns och vilka jobbmöjligheter man kan erbjuda.

Deltagare får en anvisad utställningsplats vid registreringen.

Dagen är kostnadsfri, men förtäring, material och resor bekostar medverkande arbetsgivare själva. Mer information skickas till de utställare som fått plats när anmälningstiden löpt ut (läs också under Urval nedan).


Urval

Eftersom utställningsytan är begränsad kan vi inte lova att alla som anmält sig kan beredas plats. MDH kommer dock att försöka få med så många aktörer som möjligt under dagen, dels för att ge studenterna en god arbetsmarknadsorientering, dels för att ge bättre "liv" till dagen och visa på de jobbmöjligheter som finns efter examen eller till eventuella sommarjobb. Det kan innebära att MDH både måste begränsa den yta varje utställare har att disponera, samt det antal deltagare man anmält till dagen.

Vid behov kommer följande kriterier att beaktas:

  • har anmäld aktör samarbete eller avtal med MDH? (VFU-platser, branschråd, specifika avtal m.m.);
  • arbetsgivarens "storlek" och verksamhetsområde;
  • geografiskt läge (MDHs utbildningsregion är Sörmland - Västmanland. För övriga regioner gäller "ju närmare desto större chans att komma med");
  • ger urvalet en mix och helhetsbild av olika huvudmän på marknaden?

Utställningsytan är indelad i olika zoner och så långt det är möjligt kommer principen "först till kvarn" att tillämpas för de utställare som fått en plats, det vill säga ju tidigare anmälan inkommit desto större chans att man får en "bättre" utställarplats.

Samma princip tillämpas också för eventuella sena anmälningar.

Anmälan

Anmälan öppnar under hösten 2020. Besked om plats meddelas därefter via e-post eller telefon.

Kontakta karriartorget@mdh.se om du vill veta mer.


Karriärtorget

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? Karriärtorget vid MDH erbjuder en mängd olika kostnadsfria alternativ. Karriärtorget fungerar som en mäklartjänst och hjälper till att arrangera möten och skapa kontakt mellan arbetsgivare och studenter.

Läs mer

Student?

Studenter anmäler sig via studentsidan

För studenter
Till toppen