Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2021-05-11 13:00–17:00

Uppsatsakuten

Inte klar med uppsatsen än? Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig digitalt på Uppsatsakuten!

Fråga om akademiskt skrivande, få hjälp med referenshantering och vi hjälper dig med sökningar efter till exempel vetenskapliga artiklar.

Fråga om Legimus, TorTalk och StavaRex för dig med läs- och skrivnedsättning
eller svenska som andraspråk.Till toppen