Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2021-05-20 15:30–16:30

Nätverksträff om digitalisering i förskola och skola

Samhällskontraktet bjuder in till nätverksträff om digitalisering i förskola och skola i Sörmland och Västmanland den 20 maj 2021, kl. 15.30 – 16.30 via Zoom med professor Jonas Stier. Föreläsningen som du får ta del av är ”Digitaliseringen som det tveeggade svärdet”.

Om föreläsningen

Digitaliseringen är en produkt av oss människor, samtidigt som vi alltmer blir produkter av digitaliseringen. Den digitala tekniken har förändrat vår vardag och syn på oss själva i grunden – hur vi beter oss, tänker, känner och agerar.

Även förutsättningarna för demokrati, debatt, delaktighet, konsumtion och personlig integritet har förändrats. I denna föreläsning tar Jonas Stier med dig på en resa genom den digitala teknikens sociala landskap. Med såväl kritiska ögon som en hoppfull blick mot framtiden belyser han ansvarsfrågor, etik och teknikens oanade konsekvenser för människor och samhälle.

Föreläsningen pågår i 45 minuter och sedan ges utrymme för frågor den resterande tiden.

Föreläsare

Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid MDH. Han är också en av grundarna till addai.org – ett policy-initiativ med fokus på frågor rörande artificiell intelligens. Han har bland annat skrivit boken (Van)modernitet och identitet och tillsammans med Daniel Akenine är han redaktörer för AI och människor.

Anmälan

Det krävs ingen anmälan, men spara ner Zoom länk till nätverksträffen: https://mdh-se.zoom.us/j/66097943865

Kontaktinformation

Till toppen