Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2021-06-04 17:00–18:00

Presentation av projektet FUDIPO

Erik Dahlquist, senior professor i energiteknik, presenterar projektet FUDIPO på ett VESS-talk inom ramen för EUROSIM som är den gemensamma simuleringsorganisationen för Europas 16 nationella och regionala simuleringsorganisationer (Inklusive Ryssland).

EU-projektet "FUDIPO" handlar om implementering av AI-system i processindustrin med både fysiska och statistiska modeller. Det handlar om exempelvis implementeringar vid oljeraffinaderiet Tupras i Istanbul, fiberlinje inom massa- och pappersindustrin i Sverige, stora kraftvärmeverk som förbränner avfall i Västerås, reningsverk för avloppsvatten i Västerås Sverige och även småskalig kraftvärmeanläggningar med gasturbiner i Centraleuropa som utförs i samarbete med ABB.

FUDIPO – Future DIrections for Process industry Optimization

Projektansvarig: Erik Dahlquist


Forskningsområde: Digitalisering


Huvudfinansiering: EU Horizon 2020 SPIRE-2


Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research).

Kontaktinformation

Till toppen