Text

  • Studieort Online
Datum
  • 2021-06-24 10:00–11:15

Inkludera Mera - Tillsammans skapar vi hälsa

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, berättar om hur hon ser på sjukvårdens framtid.

Hur skapar vi förutsättningar för invånarna att må bra och trivas med livet? Hur skapar vi god vård i livets alla skeenden? Hur skapar vi samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor?

Hälsan är en angelägenhet för alla aktörer i samhällets och samverkan behövs mellan kommuner, regioner, civilsamhälle, akademin och näringliv.

Om programmet


Samhällskontraktets - Tillsammans skapar vi hälsa

Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktets och Magnus Werner, inflytandekoordinator, Region Sörmland ger ett samhälleligt och personligt perspektiv på dagens tema.

Hur går vi från att hantera ohälsa till att skapa hälsa?

Vad innebär omställningen till Nära vård för regionen och hur går vi från passiva mottagare till aktiva medskapare?
Sara Fredin, programsamordnare Nära Vård och Lillemor Qvist, processledare för kommunernas frågor i Nära vård, Region Västmanland.

Systeminnovation för mental hälsa

Fredrik Lindencrona är psykolog i botten och processleder satsningen kring ökad mental hälsa i Region Stockholm. Fredrik berättar om utmaningen med och vikten av att involvera ett stort antal aktörer och bedriva förändring på systemnivå för att skapa mental hälsa.

Digitalisering utifrån invånares och medarbetares behov

Christine Gustafsson, kvalitet- och utvecklingschef, Eskilstuna kommun berättar om välfärdsteknik och digitalisering som är viktiga är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt, skapa ett effektivt, patientcentrerat och jämlikt sjukvårdssystem och utveckla nya behandlingar och lösningar.

Forskning, utveckling och utbildning som stödjer omställningen

Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola, berättar om projektet Fik@rummet som utvecklar och testar välfärdsteknik som ska minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet.
Lisa Malmberg, Forskningsledare FoU i Sörmland har forskat kring tjänstedesign vid Linköpings universitet. Hon berättar mer om hur användarperspektivet behöver komma in i allt utvecklingsarbete.

Ökad livskvalitet för mig

Vi har frågaten grupp människor vad de behöver för att må bra och trivas med livet och vad de önskar för samhälleliga förutsättningar för en god hälsa.

Hur skapar vi förutsättningar för självständighet och livskvalitet

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, har haft uppdraget att leda utredningen för en Samordnad utveckling för god och nära vård. I Inkludera Mera berättar hon om hur hon ser på sjukvårdens framtid.

Mer information finns på Samhällskontraktets webbplats. Länk till annan webbplats.


Inkludera Mera arrangeras av Samhällskontraktet i samarbete med Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, ABB, Mimer, VLT och Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Inkludera Mera arrangeras av Samhällskontraktet i samarbete med Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, ABB, Mimer, VLT och Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Anmäl dig till detta evenemang

Till anmälan

Kontaktinformation

Till toppen