Text

  • Studieort Digitalt via Zoom
Datum
  • 2021-06-14 00:00 – 2021-06-16 00:00

FALF 2021 - årets stora digitala arbetslivskonferens

14-16 juni arrangeras FALF 2021 - årets stora digitala arbetslivskonferens, på Mälardalens högskola.


Hallå Susanna Toivanen, professor i sociologi på MDH och en av arrangörerna av FALF 2021. Vad kan du berätta om konferensen FALF 2021 – vem riktar den sig till exempel till?

– Konferensen riktar sig till ALLA som är intresserade av arbetslivsforskning, både forskare och praktiker, den breda allmänheten i vårt avlånga land och även internationellt. Konferensens genomförs på svenska och vi har även ett pass med internationella presentationer på engelska.

– Vi välkomnar särskilt våra kollegor på MDH, det är flera på de olika akademierna som forskar om arbetslivsrelaterade frågor och detta är en unik möjlighet för oss att mötas. Självklart välkomnar vi arbetslivsrepresentanter i Mälardalsregionen och alla våra samarbetspartners inom offentlig och privat sektor.

– Konferensen arrangeras av FALF, Forum för arbetslivsforskning Länk till annan webbplats.. Den arrangeras årligen av arbetslivsforskare vid ett lärosäte och i år är det Mälardalens högskola med forskargruppen Hållbart arbetsliv i spetsen. Vi arrangerar konferensen med stöd från AFA Försäkring, Forskningsrådet vid HVV och Samhällskontraktet.

Vilka ämnen kommer att belysas, och är det några highlights som du vill speciellt vill nämna?

– Konferensens tema är "Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet?" och belyser olika samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Vi har fyra inbjudna key note talare som jag gärna vill nämna lite extra. Var och en av dem lyfter frågor som berör hälsosamt arbetsliv. Från MDH har vi professor Katarina Bälter och professor emerita Kerstin Isaksson. Katarinas presentation handlar om hållbar livsstil och hälsa, inte minst på jobbet, och klimatsmart mat. Kerstin kommer att tala om relationsinriktat ledarskap och psykologiska kontrakt - särskilt aktuella och viktiga frågor nu när vi jobbat länge på distans.

– Från Linköpings universitet kommer doktor Anna-Carin Fagerlind Ståhl och berättar om vanliga myter om arbete och psykisk hälsa. Anna -Carin berättar också om en ny utredning om anställningsvillkor och arbetsmiljö i akademin som jag själv är väldigt nyfiken på. Docent Sara Calm från Lunds universitet fortsätter på detta tema och kommer att tala om obetalt hushållsarbete på jobbet - vem är det som gör det och varför och vad är konsekvenserna.

– Samtliga key note presentationer ger inspiration och exempel på hur forskningsresultaten kan tillämpas praktiskt på arbetsplatser, i ledarskapsutveckling och personalarbete.

Ni har fått många abstracts inskickade till konferensen, vad kan du berätta om det?

– Ja, vi har fått in 84 abstracts vilket vi tar som ett tecken på att forskare och praktiker vill mötas i pandemitider och diskutera frågor som rör hälsosamt arbetsliv. Vi har fått in abstracts på flera intressanta teman, som till exempel arbetslivet i välfärdssektorn, digitalisering/ automatisering, hälsoinitiativ på arbetsplatsen samt ledarskap/chefskap, för att nämna några.

– Jag kan avslöja att det är inspirerande och dagsaktuella presentationer både från forskare och praktiker. Förutom enskilda presentationer kommer det att finnas symposier som samlar flera presentationer på samma tema och workshops där deltagarna får slå sina kloka huvuden ihop och jobba tillsammans kring arbetslivsfrågor.

Konferensen hålls digitalt i år. Hur ser ni på det och hur många besökare räknar ni med?

– Vi ger FALF2021 i digital form 14-16 juni, och detta händer för första gången i FALF:s historia. Forskargruppen Hållbart arbetsliv vid HVV är enormt glada och hedrade att få planera och leda den här historiska digitala händelsen!

– Förutom våra 84 presentatörer så räknar vi med åtminstone ett par hundra deltagare. Det är ju lättare att delta i digitala konferenser än fysiska, det har vi märkt under det gånga året. Vi hoppas ju på att många kan ta del av det spännande konferensprogram som är unikt och inspirerande och lyfter hälsofrågorna i arbetslivet. Hälsa - och i synnerhet arbetshälsa - har ju diskuterats flitigt under pandemin.

Någonting annat spännande som är värt att veta om konferensen?

– En spännande programpunkt är prisutdelning till årets avhandling inom arbetslivsforskning. Vem som tilldelas priset får jag inte avslöja… Pristagaren håller en presentation och berättar om sin avhandlingsforskning. Vi fick flera fina bidrag detta år och en avhandling tilldelas priset.

– För övrigt vill jag nämna att vi kommer att ha musik och deltagaraktiverande inslag i programmet för att undvika "zoom fatigue", det vill säga trötthet av att sitta långa stunder vid datorn. Vi planerar in lite längre pauser i programmet så att deltagarna kan gå ut och ta en promenad i naturen och återhämta sig. Eller varför inte sitta ute i parken och delta i konferensen. Dagens teknologi ger ju oss möjligheten att även jobba utomhus, avslutar Susanna Toivanen.

Anmäl dig till detta evenemang

Till anmälan

Kontaktinformation

Till toppen