Text

  • Studieort https://www.youtube.com/watch?v=J9FuiZoJHOY
Datum
  • 2021-06-17 11:00–12:00

Covid-19: Så identifierar du desinformation och konspirationsteorier

Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? Vad gör dessa fenomen med oss och vårt samhälle? Detta seminarium ger oss tre olika perspektiv - från journalistiken, forskningen och expertmyndigheten. Du får även en kort vägledning i hur du identifierar fenomenen och vad du kan göra för att motverka spridningen. Arrangörer är Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och MDH.

De allra flesta av oss inser det orimliga i att Bill Gates ligger bakom coronapandemin i syfte att tjäna pengar på ett vaccin med ett mikrochip som kommer att kontrollera dig. Det är lätt att skratta åt denna bisarra berättelse som ännu bara uttryckts på nätet, men när liknande konspirationsteorier får tillräckligt stor spridning uppstår problem. Då riskerar en redan osäker situation som pandemin fört med sig att förvärras och i förlängningen utgöra ett hot mot folkhälsan och det demokratiska samhället.

Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? Vad gör dessa fenomen med oss och vårt samhälle? Detta seminarium ger oss tre olika perspektiv – från journalistiken, forskningen och expertmyndigheten. Du får även en kort vägledning i hur du identifierar fenomenen och vad du kan göra för att motverka spridningen. Seminariet avslutas med ett samtal med experterna där du kan ställa dina frågor.

Seminariet webbsänds på Youtube Länk till annan webbplats.


Arrangörer

Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Vetenskapsrådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Medverkande

  • Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet och författare till rapporten ”Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”
  • Fredrik Konnander, verksamhetsansvarig för att möta informationspåverkan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Lotta Gröning, journalist och lektor i statsvetenskap på Mälardalens högskola

Moderator

Sara Seltborg, projektledare för Kunskapsfesten

Seminariet är en av programpunkterna i Eskilstunas nya vetenskapsfestival Kunskapsfesten. Länk till annan webbplats.

Till toppen