Mälardalen university logotype print

Text

  • Studieort Rum A1-068, Mälardalen högskola, Eskilstuna
Datum
  • 2021-12-16 09:15–12:00

Integrationens utmaningar i den globala mångfalden

Boken "Mångfald och etnicitet - Perspektiv på mångfald i Sverige"

Boken "Mångfald och etnicitet - Perspektiv på mångfald i Sverige"

Välkommen till en öppen föreläsning om boken "Migration och etniska relationer - Perspektiv på mångfald i Sverige".

I denna föreläsning kommer redaktörer och några av de medverkande författarna av tredje upplagan (med åtta nya kapitel) av boken "Migration och etnicitet - Perspektiv på mångfald Sverige (2021)" att presentera en del av sin forskning som finns med i boken, bland annat:

  • Etniska relationer och etnisk identitet
  • Inkludering och exkludering
  • Bostadssegregation
  • Flyktningspolitik och nyanlända ungdomar
  • Hedersproblematik och intersektionalitet

Medverkande i programmet är:

Mehrdad Darvishpour, Docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola
Charles Westin, Professor emeritus vid socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet
Jonas Stier, Professor i Socialt arbete vid Mälardalens högskola
Susanne Urban, Docent i sociologi, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet
Lena Talman (Moderator), Fil. Dr. och avd. chef vid avdelningen för socialt arbete, Mälardalens högskola


De medverkande i programmet

De medverkande i programmet

Kontaktinformation

Till toppen