Mälardalen university logotype print

Text

  • Studieort Sal Delta, Campus Västerås
Datum
  • 2021-12-16 13:15

Bahar Houtan försvarar sin licentiat i datavetenskap

Den 16 december försvarar Bahar Houtan sin licentiat i datavetenskap i sal Delta (Campus Västerås) och digitalt via Zoom.

Titel: Configuring and Analysing TSN Networks Considering Low-priority Traffic.

Utsedd opponent är professor Paul Pop, DTU.

Betygsnämnden består av professor Paul Pop, Katia Jaffres-Runser, docent vid University of Toulouse och Dr. Paulo Pedreiras, University of Aveiro.

Reserv är professor Mats Björkman, MDH.

Nummer 316.

 

Summary

Standarderna för IEEE Time-Sensitive Networking (TSN) utgör en lovande lösning för att hantera utmaningen att stödja hög bandbredd, låg latens och förutsägbar kommunikation i distribuerade inbäddade system. Även om TSN tillhandahåller en grindmekanism för att stödja låg-jitter-överföring av högprioriterad tidsutlöst trafik, medför det samtidigt ökad komplexitet i nätdesignen, speciellt konfigurationen av mekanismerna tillsammans med stöd för lågprioriterad överföring.

Kombinationen av grindmekanismen och mekanismen för Credit-Based Shaper (CBS) i TSN berör många konfigurationsparametrar, varför det är komplext att hitta den lämpligaste konfigurationen. För att undvika denna komplexitet används klassen Best-Effort (BE) ibland som en alternativ kanal till de
klasser som genomgår CBS-mekanismen, genom vilken realtidstrafik utan strikta deadlines överförs med en lägsta servicekvalitet (QoS). Slutstationer baserade på äldre kommunikationsstandarder kanske inte stöder TSN trafikformningsmekanismer, vilket leder till att konstruktörerna måste tilldela
denna trafik till BE -klassen i ett TSN -nätverk. Såvitt vi vet finns det ingen implicit mekanism för att stödja QoS av BE-trafik i ett TSN -nätverk. Därför måste användningen av BE klass som ett alternativ till andra klasser garanteras när det gäller att uppfylla tidskraven, till exempel svarstider och end-toend latens. Därför syftar arbetet i denna avhandling till att utveckla tekniker och lösningar för att stödja QoS för de lägre prioriterade klasserna i TSN. På så vis förbättrar detta arbete schemaläggningslösningarna för högprioriterad tidsutlöst trafik för att minska latens för BE-trafik.

Förutom det utvecklas i denna avhandling tekniker för att verifiera tidsegenskaperna för BE-trafik med hänsyn till effekterna av alla andra trafikklasser i TSN. Vidare utökar arbetet i denna avhandling den befintliga latensanalysen för end-to-end-dataöverföring i distribuerade realtidssystem baserade på TSN-nätverk. Slutligen verifieras och demonstreras tillämpningen av de föreslagna teknikerna genom användningsfall för fordonstillämningar.


Till toppen