Text

  • Studieort MDH Västerås, rum R1-343 och via Zoom
Datum
  • 2021-04-30 09:00

Ying Yang försvarar sin doktorsavhandling

Ying Yang kommer att försvarar sin doktorsavhandling i Industriell Ekonomi och Organisation den 30 april 2021 klockan 90.00 på MDH Västerås, rum R1-343 och via Zoom.

Titel: ”The arrival of the tipping point of solar photovoltaic technology”.

Utsedd opponent: Professor Reinhard Madlener, RWTH Aachen University

Betygsnämnd: Professor Huibin Du, Tianjin University, Professor Filip Johnsson, Chalmers University of Technology and Professor Patrik Thollander, Linköping University.

Reserv: Professor Clas Eriksson, Mälardalen University.

Serienummer: 334.

Anmälan
Om du vill delta som åhörare, anmäl dig till Madeléne Westerberg på madelene.westerberg@mdh.se .

Sammanfattning:

Solceller (PV) har blivit väletablerade för att hantera både minskade utsläpp av växthusgaser och regional luftförorening. Den snabba utvecklingen inom solcellssektorn står fortfarande inför olika tekniska hinder, ekonomiska hinder och institutionella hinder. De tekniska systeminnovationerna och deras användning i samhället utvecklas tillsammans med engagemanget av flera aktörer mellan vetenskapssamhällen, användare, investerare, beslutsfattare och andra intressenter. Därför kallas ett holistiskt och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att analysera komplexiteten och lösa problemen.

Denna doktorsavhandling tar ett samhällsvetenskapligt perspektiv i samband med tekniska överväganden. Kina är en stor producent och marknad för solceller. Men det är fortfarande inte klart att hur ekonomiskt konkurrenskraftig solcellsenergi är jämfört med traditionell koleldad kraftproduktion utan subventioner. Jämfört med Kina har energiövergången i Sverige successivt fortgått, vilket gör det möjligt att bygga en koldioxidsnål ekonomi med den lägsta andelen fossila bränslen i primärenergiförsörjningen. En intressant del är att utforska hur solcellsapplikationer, tillsammans med smart stadsomvandling, förändrar elmarknadslogiken med nya aktörer. Vidare är det viktigt att bedöma den möjliga tillgängligheten av solapplikationer för beslutsfattande och nätbostäder.

I denna avhandling modelleras, beräknas och analyseras ekonomisk genomförbarhet, kapacitet för nätfester och investeringsvärden på Kinas marknad. Den geografiska och tekniska potentialen för solcelleanläggningar undersöks i Sverige. Baserat på ett Service-Dominant-logikperspektiv utforskas också de nya aktörerna och deras roller i omvandlingen av smarta städer med den svenska elmarknaden som ett exempel. Resultaten av nätparitetsanalysen visar att distribuerade solcellsprojekt har nått en tipppunkt för kostnadseffektivitet när solceller kan garanteras vara konkurrenskraftiga med konventionella kraftkällor i samband med ett subventionfritt i Kina. Detta innebär också en gradvis ersättning av för närvarande drivande kolkraftverk. Investeringens avkastningsundersökning visar att lönsamhetsnivåerna varierar från stad till stad med hänsyn till lokala resurser och lokala ekonomiska förhållanden. Genom att lyfta fram de flexibilitetsproblem som är förknippade med att integrera en högre andel solkraft presenteras viktiga prestandaindikatorer för att bedöma prestandan hos nuvarande enskilda teknikkomponenter och kombinerade systemmoduler. Genom att zooma ut till makronivå visar vi den teoretiska förklaringen till hur den svenska elmarknaden förändras genom förnybar energi och framväxten av nya aktörer.

Kontaktinformation

Doktorand

Ying Yang

ying.yang@mdh.se

Till toppen