Mälardalen university logotype print

Text

  • Studieort Zoom (du får länken dagen innan)
Datum
  • 2021-08-20 08:15–09:00

Vad behövs för att lösa våra samhällsutmaningar?

Logotype Inkludera Fredag

Hur kan vi arbeta på nya sätt för att förstå och lösa samhälleliga utmaningar idag och i framtiden? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället? Välkommen till Inkludera Fredag!

Med kreativa arbetssätt, nya kunskaper och våra olika perspektiv hittar och utforskar vi smarta och långsiktiga lösningar. På så sätt bidrar vi till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet.

Under ett antal fredagar hålls Inkludera Fredag kl 8:15 – 9:00. Det är ett
öppet forum och innehållet baseras dels på intervjuer med tankeledare inom
relevanta områden och på delaktighet.


Anmälan till kommande Inkludera Fredag

Vad kan Sida lära oss om att arbeta med en innovativ samproduktion? Varför är partnerskap en grundförutsättning för att alla andra metoder ska fungera? Och hur kan vi se innovation som en kulturell syssla?

Om programmet

Vi har bjudit in chefen, aktivisten och gitarristen Alan AtKisson till Inkludera Fredag. Alan är biträdande generaldirektör och avdelningschef för Innovation och Partnerskap på Sida.

Vi får lyssna till Alans tankar om partnerskap som grundförutsättning för att samarbeta ska fungera. Hur det är en förutsättning för att lösa problem som annars vore olösbara. Att innovation är en kulturell syssla. Att vi behöver hitta varandra och stärka varandra för att möta de komplexa utmaningar som vi står inför. I programmet utvecklar Alan sina tankar om hur det behöver gå till.

Alan AtKisson är chef för Innovation och Partnerskap på Sida. Avdelningen samarbetar på global nivå med civila samhället, näringslivet, forskning och myndigheter. I uppdraget ingår även utveckling av innovativa bistånds- och finansieringsformer.

Alan är en erkänd thinkleader inom hållbar utveckling med över 30 års erfarenhet, arbetat i 50 länder och agerat rådgivare till en rad regeringar, ledande företag, frivilligorganisationer och FN.

Alan är en mycket eftertraktad talare och inspiratör.

Anmäl dig till Inkludera Fredag 20 augusti: Innovationskultur och partnerskap Länk till annan webbplats.


Samhällskontraktet

Inkludera Fredag arrangeras av Samhällskontraktet som är en gemensam plattform för samverkan mellan MDH, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Region Västmanland.

Mer information om Samhällskontraktet Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till detta evenemang

Till anmälan

Kontaktinformation

Till toppen