Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2021-04-08 15:00–17:00
  • 2021-04-22 15:00–17:00
  • 2021-05-06 15:00–17:00

Föreläsningsserie om digital literacy

Forskargruppen ETL – Excellent Teaching for Literacy anordnar under våren 2021 tre föreläsningar omkring digital literacy.

Studenter och personal vid MDH samt lärare vid övningsskolor är välkomna att delta. Föreläsningarna kommer att genomföras digitalt.

Anmäl ditt deltagande till: margareta.sandstrom@mdh.se.

Föreläsningarna är ca 1,5 tim (inklusive paus/er); därefter ges möjlighet till frågor och diskussion. Efter anmälan lämnas besked om zoom-länk för föreläsningarna.


Datum

8 april, 2021 kl. 15.00 – 17.00

Thomas Nordström (Linnéuniversitetet)

Innehåll: Systematisk kartläggning som grund för läsundervisning och assisterande teknik som kompensation för läs- och skrivsvårigheter - Digitala resurser för både lärare och elever.

Föreläsningen är uppdelad i tre delar:

  • Skapa ordning – om betydelsen av kartläggningspraktiker
  • Riktad undervisning – lärdomar från LegiLexi
  • Digital literacy – assisterande teknik för elever med läs- och skrivsvårigheter

 


22 april, 2021 kl. 15:00 - 17:00

Lisa Molin (Göteborgs universitet)

Innehåll: Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet

 


6 maj, 2021 kl. 15.00 – 17.00

Ann-Christin Randahl (Göteborgs universitet)

Innehåll: Facebookgruppen som kunskapsbas för lärares professionsutveckling - med särskilt fokus på skrivundervisningen

Välkommen!

 

 

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

Gruppens forskning handlar om barns/elevers språk-, skriv- och läsutveckling, dels generellt, dels med tanke på omständigheter gällande barn/elever i behov av extra stöd eller särskilda utmaningar, eller flerspråkiga barn/elever.

Läs mer om Excellent Teaching for Literacy (ETL)

Kontaktinformation

Senior professor

Margareta Sandström

016-15 34 32

margareta.sandstrom@mdh.se

Till toppen