Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2020-09-15 09:00–12:00
  • 2020-10-20 09:00–12:00
  • 2020-11-10 09:00–12:00

Utveckla ditt skrivande

Student vid dator

Träffa en språkpedagog från Lärum på Zoom och få svar på frågor om hur du kan utveckla ditt skrivande.

Länk till Zoom-rummet

Länk