Text

  • Studieort Sal Lambda/digitalt, MDH Västerås.
Datum
  • 2020-09-02 13:15–15:15

Soheila Sheikh Bahaei försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

Soheila Sheikh Bahaei vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 2 september klockan 13:15, sal Lambda, MDH Västerås och digitalt via Zoom.

Titel: “A Framework for Risk Assessment in Augmented Reality-equipped Socio-technical Systems”.

Serienummer: 293.

Betygsnämnden utgörs av professor Philippe Palanque, University of Paul Sabatier, docent Johan Bergström, Lunds universitet, professor Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde.

Professor Philippe Palanque, University of Paul Sabatier, har utsetts till opponent.

Reserver är professor Jakob Axelsson, MDH.

Sammanfattning

Nya teknologier, som förstärkt verklighet (AR), används för att förbättra mänskliga förmågor och utöka mänskliga funktioner; men de riskerar samtidigt att orsaka distraktion och felaktiga mänskliga reaktioner. System som inkluderar både socio-enheter (som människor) och tekniska enheter (som förstärkt verklighet) kallas socio-tekniska system. För att bedöma risker i sådana system är det viktigt att ta hänsyn till nya tillförlitlighetshot orsakade av förstärkt verklighet. Felaktiga utökade mänskliga funktioner är till exempel en ny typ av beroendehot som introducerats på grund av nya teknologier. Det är särskilt viktigt att identifiera dessa nya tillförlitlighetshot och analysera enheter och systembeteende för att förstå deras potentiella påverkan.

Denna avhandling syftar till att ge ett ramverk för riskbedömning i AR-utrustade socio-tekniska system genom att identifiera och klassificera mänskliga fel inklusive AR-utökade mänskliga fel och genom att identifiera och klassificera misstag som leder till mänskliga fel, inklusive AR-orsakade misstag. Vårt arbete tillhandahåller också modelleringsfunktioner för socio-tekniska system, för att möjliggöra modellering av AR-relevanta tillförlitlighetshot och för utökade analystekniker för att möta kraven på systemanalys för AR-utrustade socio-tekniska system. För att uppnå detta, föreslår vi en taxonomi för mänskliga funktioner genom att extrahera funktioner från existerande taxonomier över mänskliga fel, organisera och harmonisera dem och sedan utökad taxonomin med AR-utökade funktioner från experiment och studier om förstärkt verklighet.

Dessutom föreslår vi en taxonomi av misstag som leder till mänskliga fel genom att extrahera misstag från existerande taxonomier, organisera och harmonisera dem och därefter utöka taxonomin genom att lägga till AR-orsakade misstag från studier och experiment på förstärkt verklighet. I samband av socioteknisk systemmodellering, omvandlas AR-utökade mänskliga funktioner och AR-orsakade fel till förbättrade modelleringselement för både mänskliga och organisatoriska enheter. SafeConcert, som är en metamodel för modellering av socio-tekniska system, används som grund för utökningen av modelleringselement för socio-enheter. Denna utökade metamodel kan sedan användas för att förbättra de riskanalystekniker som används för sociotekniska systemanalyser. Concerto-FLA, som är en riskanalysteknik för att analysera socio-tekniska system, används som bas för att analysera systembeteende. Vi visar användbarheten av våra modelleringstillägg för akademiska exempel och vi genomför också en fallstudie för att utvärdera analysfunktionerna för de utvecklade utökningarna.

Kontaktinformation

Doktorand

Soheila Sheikh bahaei

+4621103114

soheila.sheikhbahaei@mdh.se