Text

  • Studieort Zoom - länk kommer närmare inpå eventet
Datum
  • 2020-10-13 14:00–15:00

Webbinarie: Multiprofessionellt samordnade insatser

Lena-Karin Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid MDH, berättar om projektet Multiprofessionellt samordnade insatser vid ett öppet webbinarium.

Under hösten 2020 bjuder Samhällskontraktet in till webbinarier där några av Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärds (MKHV) pågående projekt kommer att presentera.

 

Om projektet

Samhället ställer ökade krav på att region och kommun ska utföra verksamhet gemensamt för multisjuka äldre med omfattande behov. Multiprofessionellt samarbete är en viktig succéfaktor för att patienten/brukaren skall känna sig nöjd med den övergripande hälso– och sjukvården. Genom att skapa multiprofessionella team, med professioner från både region och kommun som tillsammans arbetar i den äldre personens hem kan den vård och omsorg personen får utökas från hur det ser ut idag.

Syftet är att genom intervention med ett multiprofessionellt ”försöks-team”, bestående av regionens och kommunens olika verksamheter, skapa arbetsmodeller för att minska vårdinsatser, främja egenvård och en trygg situation i hemmet för de allra mest sjuka/multisjuka äldre.

Länk till webbinariet kommer närmare inpå eventet.